Termenii şi Condiţiile

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA, denumită în continuare CEWE, organizează concursul foto „CEWE Photo Award 2019 – Our world is beautiful”. Tema concursului o reprezintă amplasarea frumuseții lumii în punctul central al interesului fotografic. Selecția finală a subiectelor fotografice câștigătoare va aparține unui juriu. CEWE acordă 1 000 de premii de valoare. Fotografiile câștigătoare vor fi prezentate pe pagina web „Câștigători” și toți câștigătorii vor fi notificați în scris prin e-mail și/sau poștă; consultați nota de la punctul 12.
 2. În cadrul concursului principal vor avea loc evaluări tematice speciale cu durate mai scurte. Aceste concursuri mai scurte vor fi organizate în diferite țări (regional) și eventual în colaborare cu parteneri. Condițiile de participare la concursul principal se aplică supraordonat tuturor evaluărilor speciale. Prevederile derogatorii se regăsesc în paginile corespunzătoare ale platformei concursului.
 3. Au dreptul să participe exclusiv persoane fizice majore; se aplică regula împlinirii celui de-al 18-lea an de viață.
 4. Până la 100 de fotografii digitale proprii, asupra cărora participanții dețin drepturi de autor și de utilizare absolute și ale căror subiecte nu încalcă prevederile legale ale țării de origine, prevederile legale ale Uniunii Europene sau drepturile individuale ale persoanelor reprezentate, pot fi încărcate în cadrul celor zece categorii „Peisaje”, „Oameni”, „Natură”, „Animale”, „Sport”, „Arhitectură și infrastructură”, „Culinar”, „Călătorie și cultură”, „Hobby și timp liber”, precum și „Umor” până la data de 31 mai 2019. Participarea este posibilă exclusiv online, prin intermediul paginilor web dedicate concursului. Înscrierile transmise prin poștă sau pe alte căi nu vor fi luate în considerare.
 5. Fiecare participant își poate administra fotografiile încărcate, precum informații și descrieri legate de acestea prin intermediul contului său personal de utilizator. Pentru a fi încărcate, imaginile trebuie să aibă o dimensiune minimă de 1 920 x 1 080 pixeli la o dimensiune a fișierului de maximum 22 megabiți (MB). Este permis exclusiv formatul de fișier JPEG. În plus, trebuie să existe și o versiune a fiecărei fotografii încărcate la dimensiune originală, pe care organizatorul să o poată solicita participantului în vederea publicării în expoziții sau în presa scrisă, în cadrul activităților comerciale descrise mai jos.
 6. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a șterge fotografiile care se abat grav de la indicațiile tematice. Ștergerea imaginilor nu este notificată. În plus, organizatorul își rezervă dreptul de a face oricând și fără notificare prealabilă modificări sau completări în conținuturile concepute de acesta, chiar dacă acest lucru influențează condițiile de participare ale concursului.
 7. Prin participarea la concurs, participantul acordă CEWE, precum și companiilor afiliate CEWE, dreptul de utilizare irevocabil, pe termen nelimitat, a fotografiei/fotografiilor încărcate, pentru a fi utilizate în cadrul activităților sale de PR. Această prevedere include și posibilitatea publicării, multiplicării, ilustrării și distribuirii în scopul autopromovării și prezentării companiei CEWE. Aceasta se va realiza exclusiv în contextul concursului, inclusiv a comunicărilor ulterioare, la care s-a înscris participantul. Această permisiune include utilizarea fotografiilor înscrise pentru

   

  1. prezentarea în cadrul unor expoziții,
  2. licitarea pieselor expuse pentru un scop nobil,
  3. publicarea pe internet și rețele sociale,
  4. preluarea în alte publicații, precum și publicarea de către terți în cadrul unor comunicate de presă,
  5. prezentarea serviciilor CEWE.
  6. Pentru o utilizare în scopuri comerciale dincolo de aceste limite este necesar un acord separat din partea participantului.

 8. Prin înscrierea în concurs, participantul confirmă faptul că este autorul imaginilor încărcate și că dispune de drepturi de utilizare nelimitate asupra acestora. De asemenea, participantul confirmă faptul că fotografiile încărcate de el sunt libere de drepturi ale unor terți; în special, faptul că toate persoanele reprezentate, care pot fi identificate, sunt de acord cu modurile de utilizare enumerate și că drepturile de proprietate intelectuală ale terților nu sunt încălcate de aceste moduri de utilizare. Încă din acest moment, participantul la concursul CEWE nu este afectat de eventuale pretenții care ar putea fi emise de către terți. Angajații CEWE, rudele acestora, precum și alte persoane implicate în conceperea și implementarea concursului foto sunt excluse de la participare.
 9. În contextul publicării fotografiilor înscrise de către organizator se va preciza întotdeauna numele complet al participantului în calitate de autor al conținutului.
 10. Participantul garantează faptul că fișierele grafice nu prezintă conținut care încalcă normele de interdicție, în special prevederile privind distribuirea de pornografie infantilă. Înscrierile care au drept subiect încălcări ale legii, glorificarea violenței, pornografie, rasism sau alte aspecte cu caracter ofensiv sau care sunt direcționate în sensul manipulării concursului vor fi șterse de către organizator. Ștergerea imaginilor nu este notificată.
 11. Pentru publicarea fotografiilor în conformitate cu condițiile de publicare nu se plătesc onorarii și remunerații. Premiile materiale și/sau voucherele menționate de către organizator pe pagina „Premii” nu vor fi achitate în numerar și sunt excluse de la eventuale schimburi. Nu este posibil nici transferul premiilor către terți.
 12. Observație la punctul 1: Dacă un câștigător nu ia legătura cu organizatorul în termen de 14 zile de la notificare, pretențiile asupra premiului se pierd și organizatorul concursului are dreptul de a stabili un alt câștigător. Această prevedere se aplică și câștigătorilor lunari.
 13. Participantul își poate retrage în orice moment fotografiile din concurs, prin ștergerea respectivei fotografii din contul său personal de utilizator. Excepție fac fotografiile care sunt prezentate după jurizare pe pagina „Câștigători”.
 14. Prin încărcarea fotografiilor, participantul se declară de acord cu condițiile de participare. Procedurile legale sunt excluse.
 15. Renunțarea la drepturile de utilizare a aplicației CEWE Photo Contest prin sistemul de operare iOS: A se lua la cunoștință faptul că Apple Inc. nu este implicată în derularea sau sponsorizarea acestui concurs. Premiile concursului nu includ produse ale Apple Inc. În plus, Apple Inc. nu este responsabilă în niciun fel pentru această aplicație sau pentru utilizarea acesteia.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description