Înregistrare

Declarație de confidențialitate

Noi, CEWE Stiftung & Co. KGaA cu sediul principal în Oldenburg, Germania (denumită în continuare CEWE), ne bucurăm de vizita ta pe paginile noastre web și de interesul acordat concursului nostru foto CEWE.

La CEWE se respectă confidențialitatea. Toate datele colectate servesc la îmbunătățirea ofertei noastre. Protecția și siguranța datelor clienților și utilizatorilor au o prioritate ridicată pentru CEWE. Protecția datelor tale cu caracter personal în cadrul tuturor proceselor noastre operaționale este o preocupare specială pentru noi.

Această declarație de confidențialitate explică, în conformitate cu art. 13 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD), ce informații înregistrăm la CEWE pe parcursul vizitei tale pe paginile noastre web și pe durata participării la concursul foto, precum și despre modul în care folosim aceste informații. Declarația nu este valabilă pentru paginile web ale altor companii care afișează un link către paginile noastre sau pagini la care se leagă paginile noastre web.

1. Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Atunci când vizitezi paginile noastre, serverele noastre web salvează în mod implicit, temporar, date de acces, adică adresa IP a contului tău, ID-ul sesiunii utilizat pentru identificarea sesiunii de conectare, precum și data și ora vizitei. Aceste date sunt șterse după încheierea utilizării în cadrul prevederilor legale. În plus, datele personale vor fi salvate doar dacă ni le oferi în mod voluntar, de ex. în cadrul înregistrării pentru concursurile noastre foto, transmiterii fotografiilor la un concurs foto sau în cadrul unui sondaj. În formularele de înregistrare și de contact vei fi informat cu privire la scopul colectării datelor.

2. Transmiterea datelor prin internet

Datele sensibile, cum ar fi datele de autentificare, parola sau adresa, sunt transmise numai prin conexiuni codificate (HTTPS/SSL) și salvate pe serverele de securitate.

3. Indicație privind transmiterea datelor către țări terțe

Pentru a garanta accesibilitatea ridicată a serviciului nostru Relații cu Clienții suntem susținuți punctual de prestatori de servicii din afara domeniului de aplicare al RGPD. Am încheiat cu prestatorii de servicii contracte cu clauze standard UE și ne asigurăm în mod regulat de faptul că cerințele noastre foarte ridicate privind confidențialitatea sunt pe deplin îndeplinite.

4. Utilizarea și divulgarea datelor cu caracter personal și limitarea scopului

Datele oferite sunt utilizate pentru derularea concursurilor foto CEWE. Datele tale vor fi utilizate în conformitate cu reglementările relevante privind protecția datelor numai în scopul propus colectării respective și pentru protejarea intereselor legitime ale afacerii, în special administrarea tehnică a paginilor web. Vom folosi aceste date pentru sondaje și în scopuri de marketing privind produsele, doar în urma acordului tău prealabil. Acordul tău poate fi revocat în orice moment, cu efect pentru viitor.

În acest context, CEWE încredințează altor companii și persoanelor fizice îndeplinirea de sarcini secundare. Acești prestatori de servicii au acces la informațiile personale care le sunt necesare în vederea îndeplinirii sarcinilor. Aceștia pot utiliza aceste informații exclusiv în aceste scopuri. Prestatorii noștri de servicii sunt obligați să trateze informațiile conform legilor competente privind protecția datelor și conform declarațiilor noastre de confidențialitate.

Transferul datelor cu caracter personal către agențiile publice are loc numai în contextul prevederilor legale obligatorii. Datele tale nu vor fi divulgate unor terțe părți private fără acordul tău explicit.

Angajații noștri sunt obligați să păstreze confidențialitatea și să respecte reglementările relevante privind protecția datelor.

La abonarea pentru newsletter, adresa ta de e-mail va fi utilizată în scopuri proprii de publicitate până în momentul în care te dezabonezi de la newsletter. Utilizăm datele solicitate pentru aceasta sau furnizate separat de tine pentru a-ți trimite în mod regulat prin e-mail newsletterul nostru. Este posibilă în orice moment dezabonarea de la newsletter prin intermediul unui link prevăzut în newsletter.

Conform prevederilor legale în vigoare privind protecția datelor, ai dreptul la informații gratuite cu privire la datele salvate, precum și dreptul la rectificare, restricționare sau ștergere a acestor date.

5. Utilizarea cookie-urilor

Pentru ca vizita pe paginile noastre web să fie atractivă și pentru a permite utilizarea anumitor funcții, folosim pe diferite pagini așa-numitele cookie-uri. Acestea sunt mici fișiere text care sunt stocate pe dispozitivul tău. Unele dintre cookie-urile pe care le folosim sunt șterse după încheierea sesiunii browserului, adică după închiderea browserului (așa-numitele module cookie de sesiune). Alte cookie-uri rămân pe dispozitivul tău și ne permit nouă sau întreprinderilor noastre partenere să-ți recunoască browserul la următoarea vizită (cookie-uri persistente).

Prelucrarea se realizează pe baza art. 6, alin. 1, lit. F din RGPD. Poți seta browserul astfel încât să fii informat despre utilizarea cookie-urilor și să poți exclude acceptarea cookie-urilor în mod individual pentru anumite cazuri sau în general. Neacceptarea cookie-urilor poate limita funcționalitatea.

6. Colectarea datelor de utilizator anonime

Tehnologia de analiză Web a firmei Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) colectează și stochează date în scopuri de marketing și de optimizare pe paginile noastre web, din care sunt create profiluri de utilizare folosind pseudonime. Aceste profiluri de utilizare sunt folosite pentru a analiza comportamentul vizitatorilor și sunt evaluate pentru a îmbunătăți și adapta serviciile noastre corespunzător nevoilor. În acest scop pot fi utilizate cookie-urile. Acestea sunt mici fișiere text care sunt stocate local pe computerul vizitatorului paginii web și care permit astfel recunoașterea la revizitarea paginilor noastre web.

Profilurile de utilizare pseudonimizate nu se îmbină cu date cu caracter personal ale purtătorului pseudonimului fără consimțământul specific și expres al persoanei în cauză.

Există posibilitatea opoziției privind colectarea și stocarea datelor în scopul analizei web, în orice moment și cu efect pentru viitor, făcând clic pe următorul link: Dezactivare Adobe Analytics

7. Măsuri de siguranță

CEWE intervine prin măsuri de siguranță tehnice și operaționale extinse, pentru a proteja datele cu caracter personal pe care le gestionează împotriva abuzului, manipulării accidentale sau intenționate sau împotriva accesului persoanelor neautorizate. Procedurile noastre de siguranță sunt îmbunătățite continuu, corespunzător progresului tehnologic.

8. Drepturile persoanelor vizate

La prelucrarea datelor tale cu caracter personal, Regulamentul general UE privind protecția datelor (RGPD) îți acordă anumite drepturi:

1. Dreptul de informare (art. 15 RGPD):

Dacă datele tale cu caracter personal sunt prelucrate, ai dreptul să soliciți o confirmare în legătură cu aceasta. În acest caz, ai dreptul de informare cu privire la aceste date cu caracter personal și la informațiile enumerate în art. 15 RGPD.

2. Dreptul la rectificare și ștergere (art. 16 și 17 RGPD):

Ai dreptul să soliciți imediat rectificarea datelor tale cu caracter personal incorecte și, dacă este cazul, completarea datelor cu caracter personal incomplete.

În plus, ai dreptul să soliciți ștergerea imediată a datelor tale personale, în măsura în care se aplică unul din motivele enumerate în art. 17 RGPD, de ex. dacă datele nu mai sunt necesare în scopurile urmărite.

3. Dreptul la limitarea prelucrării (art. 18 RGPD):

Ai dreptul să soliciți limitarea prelucrării, dacă este îndeplinită una din condițiile enumerate în art. 18 RGPD, de ex. dacă te-ai opus prelucrării, pe durata oricărei verificări.

4. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 RGPD):

În anumite cazuri, care sunt enumerate în art. 20 RGPD, ai dreptul să soliciți primirea datelor tale cu caracter personal într-un format structurat, comun și care poate citit computerizat, respectiv transmiterea acestor date către un terț.

5. Dreptul la obiecție (art. 21 RGPD):

Dacă datele sunt colectate pe baza art. 6, alin. 1, lit. F) RGPD (prelucrarea datelor pentru protejarea intereselor legitime), ai în orice moment dreptul de a te opune prelucrării, din motive care rezultă din situația ta particulară. Astfel nu mai prelucrăm datele tale cu caracter personal, decât în cazul în care există motive întemeiate legate de protecție pentru prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei în cauză, sau prelucrarea are ca scop exercitarea, practicarea sau apărarea solicitărilor legitime.

6. Dreptul de a înainta o plângere la o autoritate de supraveghere (art. 77 RGPD):

Conform art. 77 RGPD, ai dreptul de a înainta o plângere la o autoritate de supraveghere, în cazul în care consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă prevederile legale privind protecția datelor. Dreptul de a înainta o plângere poate fi exercitat în special la o autoritate de supraveghere din statul membru al localității de reședință, a locului de muncă sau a localității în care se presupune că are loc încălcarea.

9. Youtube 
YouTube Our website uses YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, for the integration of videos, represented by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. YouTube videos are integrated with us via an extended data protection mode, i.e. no personal data from Google is evaluated when you visit our website. If you click on the video, your IP address will be sent to YouTube and YouTube will be informed that you have viewed the video. We have no influence on the possible collection and use of your data by YouTube. You can find more information in YouTube's privacy policy at https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=uk. If you are logged in to YouTube, this information will also be attributed to your user account. If you do not want this attribution, you can log out of your user account before viewing the video.


10. Responsabil cu protecția datelor

Pentru întrebări privind protecția datelor la CEWE, contactați:

CEWE Stiftung & Co. KGaA
Datenschutz
Meerweg 30-32
26133 Oldenburg
Tel.: +49 (0)441 404285
(datenschutz@cewe.de)

Elisabeth Mählmann

CEWE Stiftung & Co. KGaA
26133 Oldenburg, den 24.05.2018

global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description