Condiții de participare

 1. CEWE Stiftung & Co. KGaA, cu sediul în Oldenburg, Germania, denumită în continuare CEWE, organizează concursul de fotografie „CEWE Photo Award 2019 - Our world is beautiful". Tema concursului este de a prezenta frumusețea lumii în centrul interesului fotografic. Selecția finală a instantaneelor câștigătoare va fi făcută de un juriu. CEWE acordă 1.000 de premii de înaltă calitate. Fotografiile câștigătoare vor fi prezentate pe site la secțiunea „Câștigători", iar toți câștigătorii vor fi anunțați în scris prin e-mail și/sau scrisoare; a se vedea nota de la punctul 12.
 2. În cadrul concursului principal vor avea loc selecții tematice speciale cu termene mai scurte. Aceste concursuri scurte sunt organizate în diferite țări (la nivel regional) și, după caz, cu participarea unor parteneri. Termenii și condițiile concursului principal se aplică tuturor selecțiilor speciale. Dispoziții diferite pot fi găsite pe paginile relevante de pe platforma concursului.
 3. La concurs pot participa persoanele fizice care au împlinit vârsta de 18 ani. Participarea nu se limitează la clienții Organizatorului și nu este condiționată de cumpărarea unui bun sau a unui serviciu. În cazul în care capacitatea juridică a unui participant este limitată, aceasta necesită consimțământul reprezentantului său legal. Nu au dreptul să participe la concurs toate persoanele implicate în conceperea și implementarea concursului, precum și angajații CEWE și rudele acestora. În plus, Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude, în mod discreționar, participarea unor persoane la concurs, dacă există motive justificate, ca de exemplu:
  1. în cazul încălcării acestor condiții de participare,
  2. dacă acționează neloial,
  3. în caz de manipulare îndreptată spre îmbunătățirea șanselor de câștig sau avantaje comparabile, precum și
  4. în caz de furnizare de informații false sau înșelătoare în legătură cu înregistrarea sau trimiterea fotografiilor.
 4. Pot fi trimise, până la 2 iunie 2019, maxim 100 de fotografii digitale făcute de participanți, asupra cărora aceștia au drepturi de autor și drepturi de utilizare fără restricții și ale căror teme nu contravin prevederilor legale din țara de origine, dispozițiilor legale ale Uniunii Europene sau drepturilor ale persoanelor fotografiate. Fotografiile pot face parte din următoarele zece categorii: „Peisaje", „Oameni”, „Natură”, „Sport”, „Arhitectură și Infrastructură”, „Alimentație”, „Călătorii și Cultură”, „Animale”, „Hobby și Timp liber” și „Umor”. Participarea este posibilă numai prin intermediul site-urilor web ale concursului. Fotografiile trimise prin poștă sau prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.
 5. Fiecare participant poate gestiona fotografiile încărcate, precum și detalii și descrieri ale acestora, prin intermediul contului de utilizator personal. Pentru a putea fi încărcate, fotografiile trebuie să aibă dimensiuni de cel puțin 1.920 x 1.080 pixeli și o mărime maximă a fișierului de 22 Megabyte (MB). Fișierele pot avea numai formatul JPEG. În plus, trebuie să existe o versiune cu mărime completă a fiecărei fotografii încărcate pe care Organizatorul o poate solicita Participantului pentru a fi publicată în expoziții sau în materialele tipărite, ca parte a activităților de marketing prezentate mai jos.
 6. Organizatorul concursului își rezervă dreptul de a șterge orice fotografie trimisă care se abate în mod vulgar de la temele specificate. Participanții nu vor fi informați despre ștergerea fotografiilor. În plus, Organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări sau adăugiri la conținutul pe care îl oferă, în orice moment și fără notificare prealabilă, chiar dacă acestea afectează condițiile de participare la concurs.
 7. Prin participarea la concurs, Participanții acordă CEWE și companiilor afiliate CEWE un drept irevocabil, simplu și nelimitat de a utiliza fotografiile trimise pentru activitatea lor de PR. Acesta include posibilitatea de publicare, copiere, reproducere și distribuire în scopul autopromovării și autoprezentării de către CEWE. Acest lucru se face exclusiv în legătură cu concursul (inclusiv notificarea ulterioară), la care a luat parte Participantul. Această permisiune include utilizarea fotografiilor trimise pentru
  1. prezentarea în expoziții,
  2. licitarea exponatelor pentru o cauză nobilă,
  3. publicarea pe Internet și în rețelele de socializare (inclusiv adaptarea la formatul anumitor canale, cum ar fi Instagram sau Snapchat, dacă este cazul),
  4. includerea în alte publicații, inclusiv publicarea de către terți în presă, precum și
  5. prezentarea serviciilor oferite de CEWE.
  Orice altă utilizare în scopuri comerciale necesită o aprobare specială din partea Participantului.
 8. Prin participare, Participantul confirmă că este posesorul fotografiilor trimise și, prin urmare, are drepturi depline de utilizare a acestora. Participantul confirmă, de asemenea, că fotografiile încărcate de el nu conțin drepturi ale unor terți; în special, că toate persoanele identificabile care apar în fotografii sunt de acord cu utilizările menționate anterior și că prin aceste utilizări nu se încalcă niciun drept al unor terțe părți. Participantul exonerează deja din acest moment CEWE de orice pretenții ale terților.
 9. În cazul publicării fotografiilor trimise, Organizatorul va menționa întotdeauna numele complet al Participantului în calitate de autor.
 10. Participantul garantează că conținutul fișierelor de imagini transmise nu încalcă normele de interdicție (germane) aplicabile, în special regulamentele de difuzare a pornografiei infantile (§§ 184 și StGB). Fotografiile care au ca obiect încălcarea legii, glorificarea violenței, pornografia, rasismul sau alte infracțiuni sau sunt destinate să manipuleze concursul vor fi eliminate de către Organizator. Participanții nu vor fi informați despre eliminarea acestora.
 11. Publicarea fotografiilor conform condițiilor de publicare este neremunerată. Premiile menționate de Organizator la secțiunea „Premii" nu vor fi plătite în numerar și nu pot fi preschimbate. Transferul premiilor către terți nu este posibil.
 12. Observație referitoare la punctul 1: Dacă un câștigător nu răspunde în termen de 14 zile de la notificare, pierde dreptul la premiu, iar Organizatorul competiției poate selecta alt câștigător. Acest lucru se aplică și câștigătorilor lunari.
 13. Retragerea fotografiilor din concurs de către Participant este posibilă în orice moment prin ștergerea fotografiei respective prin intermediul contului de utilizator personal. Fac excepție fotografiile care sunt afișate pe pagină la secțiunea „Câștigători” după desemnarea câștigătorilor.
 14. Prin încărcarea fotografiilor, Participantul acceptă condițiile de participare. Concursul și aceste condiții de participare sunt supuse în exclusivitate legii Republicii Federale Germania. Este exclusă calea legală.
 15. Clauza salvatoare: Dacă o prevedere a acestor termeni și condiții este sau va deveni invalidă în totalitate sau parțial, aceasta nu va afecta valabilitatea acestor termeni și condiții. În locul dispoziției ineficace, se aplică dispoziția legală care se apropie cel mai mult de sensul și de scopul exprimat în dispoziția nevalidă. Același lucru este valabil și în cazul existenței unei lacune în aceste condiții de participare.
 16. Declinarea responsabilității pentru utilizarea aplicației CEWE Photo Contest pe iOS: Trebuie menționat faptul că Apple Inc. nu participă la desfășurarea sau sponsorizarea acestui Concurs. Concursul nu include niciun produs al Apple Inc. În afară de aceasta, Apple Inc. nu este în niciun fel responsabil pentru această aplicație sau pentru utilizarea acesteia.
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description