Condiții de participare

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Concurs de fotografie „Peisajele României prin obiectivul tău”

15 iulie 2019 – 15 septembrie 2019

SECȚIUNEA 1.  ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1. Organizatorul Campaniei Promoţionale „Peisajele României prin obiectivul tău” (denumită în continuare “Campania”) este Societatea DONA MARKETING GRUP S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub numărul J40/14531/2014, cod unic de înregistrare 33901012, cu sediul social în Bd. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, Bucureşti, România, înregistrată la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 35193, denumită în continuare „Organizatorul”, reprezentată prin dl. Thomas Hofmann.

Organizatorul desemneaza, prin contract de prestari servicii, societatea CEWE Magyarorszag KFT, cu sediul in Ungaria, Budapesta, Str Beke, Nr 21-29, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. CG.01-09-664650123456 1, cod unic de inregistrare HU12305412, sa efectueze stocarea fotografiilor realizate de catre participantii la campanie pe serverele proprii, precum si sa colecteze datele cu caracter personal mentionate in formularul de inregistrare in Campanie in scopul si modalitatile detaliate in politica de confidentialitate, aceasta actionand in calitate de persoana imputernicita a Organizatorului.

Organizatorul desemneaza, prin contract de prestare servicii de direct marketing, MEDIAPOST HIT MAIL SA cu sediul central in Bucuresti, str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Cod Fiscal Nr. RO13351917, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/8295/2000, sa efectueze operatiunile de contactare, validare castigatori si expediere premii.

1.2. Campania se va desfășura exclusiv online, pe pagina oficiala a campaniei: foto.farmaciiledona.ro, ca urmare a inregistrarii de catre participant a codului de inregistrare primit în Farmaciile DONA selectate, deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A[1], , în farmaciile selectate care activează sub denumirea „Farmacia DONA” deținute de celelalte societăți francizate ale DONA Marketing Grup S.R.L. (menționate în Anexa 1).

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (denumit în continuare “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toți participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfășurării Campaniei, de a opri Campania în orice moment al acesteia și/sau de a schimba regulile de participare, dar având obligația de a anunța publicul în mod oficial,  în Farmaciile DONA selectate, atât în cele deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A., cât și în celelalte farmacii francizate selectate care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia DONA” (menționate în Anexa 1), (în continuare, atât farmaciile DONA selectate, deținute de S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A. cât și celelalte farmacii francizate selectate, care activează sub denumirea/ brand-ul “Farmacia DONA” vor fi denumite “Farmacia DONA” sau “Farmaciile DONA”) şi pe web www.farmaciiledona.ro. În situația în care Campania, pe parcursul derulării ei, este interzisă sau suspendată de orice act normativ sau orice decizie a unei autorități competente în domeniu, Organizatorul va desemna câștigătorii până la data întreruperii/ încetării/ suspendării.

Astfel de modificări vor fi făcute publice cu cel puțin 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

SECȚIUNEA 2. DESFĂȘURAREA CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura pe întreg teritoriul României, în perioada 15.07.2019 – 15.09.2019 (denumită în cele ce urmează „Perioada Campaniei”), pe site-ul foto.farmaciiledona.ro ca urmare a inregistrarii codului primit de catre participant în cadrul farmaciilor DONA selectate, deținute de S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, precum şi în cadrul celorlalte farmacii selectate, care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” deţinute de societățile francizate menționate în Anexa 1 a Regulamentului Oficial prezent.

2.2. Înainte de începerea Campaniei și după încetarea Perioadei Campaniei, îndeplinirea condițiilor menționate în Regulamentul Oficial nu mai conferă dreptul de a participa la Campanie.

2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Perioada Campaniei pe parcursul derulării acesteia, dar nu înainte de a anunța acest lucru public, în Farmaciile DONA şi pe web www.farmaciiledona.ro, în acord cu dispozițiile prevăzute la 1.3.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. Poate participa la Campanie orice persoană fizică cu vârsta de minimum 18 ani împliniți până la data începerii Campaniei și domiciliul stabil sau reședința în România, cu excepția angajaților Organizatorului, ai societăților care dețin Farmaciile DONA și/sau activează sub această denumire, ai agențiilor și celorlalte societăți implicate în organizarea și derularea acestei Campanii, precum nici membrii familiilor acestora (copiii, parinții și/sau soțul /soția celor menționați mai sus).

3.2. Pentru participarea la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Ridicarea codului de înregistrare la campanie din farmaciile DONA participante la campanie;

b) Înregistrarea pe pagina oficială de campanie foto.farmaciiledona.ro;

 c) Uploadarea pe pagina oficiala de campanie a unui numar de cel mult 5 fotografii care sa corespunda cerintelor prevazute la art. 4.2 din prezentul Regulament.

3.3. Participarea la această Campanie implică acceptarea prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

3.4. Dreptul de participare și dreptul de proprietate asupra premiului aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

Participantul se va înscrie la prezenta Campanie luând la cunoștință condițiile mai sus menționate.

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Campania se desfășoară pe pagina oficiala a campaniei: foto.farmaciiledona.ro, ca urmare a inregistrarii codului primit în Farmaciile DONA selectate, astfel cum au fost indicate și definite mai sus (i.e. farmaciile DONA selectate aparținând S.C. S.I.E.P.C.O.F.A.R. S.A, societățile francizate indicate în Anexa 1).

4.2. Înscrierea în Campanie se realizează după cum urmează:

Persoanele care doresc să participe la Campanie trebuie:

 1. Să obțină codul de înregistrare din farmaciile DONA participante la campanie;

Codul de înregistrare este distribuit pe taloane tipărite de campanie, obținerea codului nefiind conditionata de obligativitatea unei achiziții în cadrul farmaciilor DONA participante;

 1. Să isi creeze un cont prin completarea formularului de înregistrare de pe pagina de campanie foto.farmaciiledona.ro, redirecționată către https://concurs.cewe-fotocarte.ro/dona

Pentru evitarea oricarui dubiu, participantul va trebui sa completeze toate elementele formularului de inregistrare, respectiv: nume de utilizator, e-mail, parola, parola din nou, formulare de adresare, prenume, nume, varsta, telefon, strada, oras, cod postal, tara.

De asemenea, in vederea inregistrarii contului va trebui sa bifeze si rubricile “Am citit si accept Politica de confidentialitate si Conditiile de participare” si sa apese butonul “Trimite”.

Toate campurile de mai sus sunt obligatorii pentru inscrierea valida.

 1. Să încarce un număr de maxim 5 (cinci) fotografii digitale realizate personal cu tematica peisaje din România în diverse anotimpuri, garantând faptul că fotografiile nu fac obiectul dreptului de autor sau unui drept conex dreptului de autor apartinand unui tert. Pentru evitarea oricarui dubiu, potentialul castigator va completa o declaratie de autor in vederea validarii sale drept castigator al oricarui premiu.

Imaginile ce vor fi uploadate pe site-ul oficial al campaniei vor trebui sa respecte toate conditiile de mai jos pentru a fi inregistrate in concurs:

(i). vor fi in acord cu ordinea publica si bunele moravuri;

(ii). nu vor include continut licentios, imoral sau antisocial;

(iii). nu vor contine detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

(iv). nu vor contine amenintari catre nicio terta persoana, nu vor leza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si nu vor incalca in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile;

(v). nu vor contine referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate sau neinregistrate dar utilizate de terte persoane;

(vi). nu vor contine aluzii/ referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;

(vii). vor respecta tema Campaniei;

(viii). vor fi originale, neimplicand drepturi de autor ce nu apartin participantului;

(ix). nu vor putea infatisa persoane identificabile ca urmare a fotografierii acestora.

Fotografiile şi descrierile adăugate pot fi modificate oricând, în cadrul rubricii corespunzatoare setărilor profilului personal. Fotografiile trebuie să aibă o rezoluţie de min. 1240 x 788 px, de o dimensiune de max. 10 MB. Formate acceptate: png, jpeg şi tiff. Pentru evitarea oricarui dubiu, in procedura de jurizare vor fi analizate doar fotografiile existente pe site-ul Campaniei la data la care are loc jurizarea.

 1. Să denumească poza participantă la campanie cu locația unde a fost realizată (oraș / regiune a României).

Prin incarcarea/inscrierea in campanie a materialelor, participantii declara pe proprie raspundere ca in acele fotografii sunt reprezentati ei insisi si au drepturi depline de proprietate asupra fotografiilor si le incarca de buna voie in platforma.

Fotografiile care nu vor intruni conditiile prevazute mai sus nu vor fi luate in considerare de juriu in procedura desemnarii castigatorilor.

De asemenea, in procesul de desemnare a castigatorilor nu vor fi luate in considerare acele materiale foto care:

(i). Au fost realizate in urma unor prelucrari de cadre din mai multe materiale foto diferite;

(ii). Sunt rezultatul unor montaje/colaje;

(iii). Contin cadre obscene sau indecente (inclusiv si nelimitandu-se la referiri de nuditate, pornografie sau vulgaritate), cele contrare bunelor moravuri, cele ce contin detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;

(iv). Contin inscrisuri sau diferite insemne ori au aplicate sigle, marci sau alte insemne care ar putea incalca drepturi de proprietate intelectuala ale unor terti sau sunt preluate din diverse surse (prezinta sigla unor site-uri sau reprezinta imagini oferite pe piata de diversi producatori sau comercianti, cu titlu de prezentare, sunt incluse in alte publicatii online ce detin drepturile de proprietate intelectuala pentru acestea, etc);

(v). Contin amenintari catre orice terta persoana, loc, afacere sau grup, lezeaza intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale oricarei terte persoane, firmelor sau entitatilor, sau incalca legile si reglementarile legale aplicabile;

(vi). Prezinta consum de tutun sau alcool, fotografii la volan, care promovează ură sau comportamente iresponsabile etc.;

(vii). Contin alte produse sau branduri care nu fac parte din portofoliul Organizatorului;

(viii). Nu au legatura cu natura si scopul Campaniei, asa cum sunt acestea detaliate in cadrul prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina de pe platforma online a concursului acele fotografii care nu respecta conditiile prevazute mai sus.

Pentru a participa la prezenta Campanie, o persoană trebuie să îndeplinească simultan toate condițiile prevăzute la secțiunile 3, 4 si 5 din Regulamentul Campaniei.

4.3. Premiile oferite în cadrul acestei Campanii sunt următoarele: 

 • Premii Categoria 1: 3 x aparat foto DSLR Canon 250D, valoare de 3038 lei pe bucata  (TVA inclus).
 • Premii Categoria 2: 10 x imprimanta instant și aparat foto Canon Zoemini S, valoare de 677 lei pe bucată (TVA inclus).
 • Premii Categoria 3:  50 x CEWE FOTOCARTE Mare, valoare 159 lei pe bucată (TVA inclus).

4.4. Valoarea totală a premiilor este de 23.834  lei (TVA inclus). Nu se acordă posibilitatea câștigătorilor de a opta pentru contravaloarea în bani sau în alte produse a premiilor. Valoarea premiilor este netă.

Denumire premiu

Cantitate

Pret cu TVA (LEI)

Valoarea totala cu TVA (LEI)

Categoria 1: Aparat foto DSLR Canon 250D

3

3038

9114

Categoria 2: Imprimanta instant si aparat foto Canon Zoemini S

10

677

6770

Categoria 3: CEWE FOTOCARTE Mare

50

159

7950

4.5.  Codul de înregistrare la campanie poate fi utilizat de orice participant ca și cod de reducere în achiziția online a unui produs CEWE FOTOCARTE Mare (portret sau panoramică), coperta tare, hârtie extra lucioasă, 26 pagini beneficiând de o reducere de 50 lei. Pentru a beneficia de reducerea de 50 lei, achiziția produsului CEWE FOTOCARTE Mare va fi realizata doar pe site-ul https://cewe.ro/cewe-fotocarte/extra-lucioasa/a4-portret.html. Un cod voucher poate fi utilizat o singură dată în cadrul unei comenzi. Valabilitatea codului de voucher este doar pe perioada campaniei descrisă în acest regulament.

SECȚIUNEA 5. DREPTUL DE UTILIZARE A FOTOGRAFIILOR DIGITALE

Fotografiile digitale încărcate de participanții la campanie vor fi stocate pe pagina de web https://concurs.cewe-fotocarte.ro/dona, proprietate a CEWE România, care are calitatea de persoană împuternicită a DONA MARKETING GRUP SRL, conform art. 1.1., cu atributii in gestionarea si stocarea imaginilor participante la campanie, precum si in colectarea datelor cu caracter personal mentionate in formularul de inregistrare in Campanie in scopul si modalitatile detaliate in politica de confidentialitate.

Prin participarea la concurs, participantul este de acord sa cedeze cu titlu gratuit Organizatorului drepturile patrimoniale ce confera prerogativa folosirii, reproducerii, imprimarii, transmiterii, comunicarii publice, distribuirii (inclusiv parti sau forme prelucrate) fotografiilor cu mentionarea autorului. Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor este perpetua si exclusiva si are loc pe intreaga durata de protectie conferita de lege fotografiilor ce vor fi incarcate de catre participant pe platforma online a concursului. Licenta transmisa Organizatorului de catre participant va include toate modalitatile prevazute de lege de exploatare a operelor, incluzand, dar fara a se limita la: dreptul de utiliza operele, de a le reproduce si/sau comunica publicului prin orice mijloace si pe orice suport si de a crea opere derivate.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Organizatorul va avea dreptul de a folosi fotografiile încărcate - inclusiv în formă editată - pentru activităţi de marketing si PR, cu posibilitatea de a publica, a multiplica, a ilustra şi a difuza fotografiile în scop de publicitate proprie.

Prin participarea la concurs, participantul confirmă că este autorul fotografiilor încărcate şi că detine, astfel, un drept exclusiv de autor cu privire la acestea. De asemenea, participantul confirmă că fotografiile încărcate de el nu sunt afectate de alte drepturi din partea unor terţe persoane, intelegand prin aceasta inclusiv sarcini si/sau garantii. Participantul confirma prin inscrierea la prezenta campanie faptul ca incarcarea fotografiilor pe platforma online a concursului nu va genera un conflict cu terti avand ca obiect dreptul sau de autor cu privire la acestea.

Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele incalcari ale drepturilor de autor ale unor terti cu privire la fotografii. Intreaga responsabilitate revine participantului ce a inscris fotografiile respective in concurs, conform declaratiei de autor pe care si-o asuma.

Potentialul castigator va transmite Organizatorului cel mai tarziu la data predarii-primirii premiului o declaratie de autor cu privire la fotografii, ce va fi semnata de catre acesta. Pentru evitarea oricarui dubiu, neacordarea declaratiei de autor de catre participant confera dreptul Organizatorului de a descalifica participantul. Prin descalificare se intelege pierderea dreptului participantului de a mai fi admis in procesul de jurizare/ pierderea dreptului asupra premiului in cazul desemnarii sale drept castigator.

Prin participarea la concurs, participantul este de acord  să fie menţionat ca autor al fotografiilor incarcate pe platforma online a concursului, prin indicarea numelui sau.

Retragerea fotografiilor din concurs de către participant este posibilă în orice moment de pana la validarea sa drept castigator, prin ştergerea fotografiilor respective prin intermediul contului personal de utilizator. Prin stergerea fotografiilor incarcate, participantul renunta in mod total si neconditionat la participarea la prezenta campanie, inclusiv la dreptul de a fi desemnat castigator in urma deciziei juriului conform Sectiunii 6, neavand dreptul de a formula pretentii fata de Organizator. Pentru evitarea oricarui dubiu, nu vor putea fi şterse fotografiile expuse în pagina „Câştigători”.

Încărcarea de către o persoană a uneia sau mai multor poze care intrunesc conditiile prevazute la art. 4.2  se consideră drept acceptare de către această persoană a condiţiilor concursului expuse în acest Regulament.

SECȚIUNEA 6. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORILOR

Caștigătorii premiilor acestei Campanii vor fi desemnați prin jurizare constând în selecția obiectivă a celor mai reprezentative imagini cu peisaje ale României de către un juriu compus din: dl. Thomas Hofmann (Chief Marketing Officer DONA Marketing Grup), dl. Marian Dinu (Country Manager Cewe România), dna. Raluca Hendoreanu (Marketing Campaign Manager DONA Marketing Grup), dl. Alexandru Pavel (Graphic Designer DONA Marketing Grup).

Componenta juriului va putea fi modificata prin decizie a Organizatorului, in ipoteza imposibilitatii participarii membrilor anterior desemnati ca urmare a intervenirii unui caz fortuit.

Jurizarea va avea loc în perioada 16 - 20 septembrie 2019, întocmindu-se un proces-verbal pentru desemnarea pozelor câștigătoare și a autorilor acestora.

In aceasta etapa de jurizare vor fi analizate fotografiile inscrise pe platforma online a concursului in perioada 15.07-2019 – 15.09.2019, cu conditia ca acestea sa existe pe site-ul Campaniei la data la care are loc jurizarea.

Pentru evitarea oricarui dubiu, verdictele juriului sunt finale.

SECȚIUNEA 7. ACORDAREA PREMIILOR

Ulterior desemnarii castigatorilor prin jurizarii, Agentia Mediapost Hit Mail, va proceda la validarea acestora, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

Participantii care au fost desemnati castigatori vor fi contactati prin apel telefonic  la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorilor; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantilor si contactarea acestora. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

Convorbirile telefonice vor fi inregistrate pentru a putea fi utilizate ca mijloace de proba in eventualele contestatii in legatura cu procesul de validare a castigatorilor si de inmanare a premiilor oferite in Campanie, precum si pentru scopul verificarii modului in care este gestionata relatia cu participantii la Campanie.

                1. In urma acceptului inregistrarii apelului, Participantului i se va solicita sa:

                a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa, nr telefon, email.

                b. Trimita urmatoarele documente: copie CI, declaratie de autor, in  termen de 5 zile.

Trimiterea documentelor necesare validarii se realizeaza prin incarcarea acestora intr-o pagina web, accesand link-ul securizat. Participantul are la dispozitie urmatoarele doua modalitati de receptionare a link-ului securizat: SMS sau e-mail.  Link-ul se va genera dupa finalizarea apelului, iar Participantul il va receptiona prin modalitatea aleasa in cadrul convorbirii.

Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele solicitate in cadrul apelului telefonic, in termenul specificat.

Daca Participantul nu incarca documentele solicitate in termen de 5 zile lucratoare de primirea link-ului, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

In urma verificarilor si a parcurgerii procesului de validare, Participantul va primi o confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care ceva este in neregula cu documentul/ele primit/e, acesta va fi anuntat si rugat sa reincarce documentul/ele la link-ul pe care l-a primit.

                2. In cazul in care un Participant nu doreste inregistrarea convorbirii sau nu furnizeaza toate informatiile necesare procesului de validare, dupa incheierea apelului acesta va primi un sms/ e-mail (daca s-a inscris in Campanie si cu adresa de e-mail) cu un link catre o pagina web unde poate completa datele sale de contact necesare pentru procesul de validare si inmanare a premiilor, in termen de 3 zile lucratoare. Daca datele incarcate de Participant in pagina web sunt corecte conform Regulamentului, acesta va primi un link securizat pentru incarcarea documentelor necesare validarii. Accesand acel link, Participantul va trebui sa incarce documentele constand in copie CI si declaratie de autor in maximum 5 zile de la transmiterea link-ului. Daca datele incarcate de Participant in pagina web nu sunt corecte sau daca Participantul nu completeaza formularul cu datele sale de contact in termen de 3 zile lucratoare de primirea linkului, Participantul va fi invalidat va pierde orice drept asupra premiului.

                3. Participantul va primi un sms/ email de confirmare a primirii documentelor si, in cazul in care acestea nu sunt corecte, Participantul va fi anuntat sa reincarce documentele la link-ul pe care l-a primit. In cazul in care Participantul nu reincarca documentele corecte, acesta va fi invalidat si va pierde orice drept asupra premiului.

Câștigătorul trebuie să semneze: (i). declaratia de autor cu privire la fotografii si (ii). procesul verbal de predare–primire a premiului pentru a putea intra in posesia acestuia. Nerespectarea prezentei clauze conduce la pierderea dreptului asupra premiului de catre Castigator.

În cazul refuzului vreunui potențial câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui câștigător însemnând că respectivul câștigător nu dorește să intre în posesia premiului, refuză premiul expres și neechivoc sau manifestă o atitudine similară, precum, dar fără a se limita la: neprezentarea la termenul stabilit pentru ridicarea premiului, refuzul de a prezenta un act de identitate valabil, refuzul de a semna de primire, refuzul de a acorda declaratia de autor etc.), sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a nu atribui premiul respectiv participantului la Campanie care a refuzat premiul ori care nu a putut fi validat.

In situatia in care Organizatorul nu va putea valida un potential castigator din imprejurari mai presus de vointa sa (spre exemplu, dar fara a se limita la: imposibilitatea contactarii acestuia la datele de contact indicate de cel din urma, refuzul potentialului castigator de a acorda declaratia de autor, refuzul de semnare a procesului-verbal de predare-primire a premiului), premiul respectiv va ramane in proprietatea Organizatorului. In acest caz Organizatorul va putea opta pentru reluarea jurizarii strict cu privire la premiul pentru care nu a putut fi validat castigatorul respectiv.

Premiile vor fi livrate prin curier, la adresa indicata de castigator in in procesul de validare, in termen de cel mult 60 zile lucratoare de la data validarii sale, costurile expedierii fiind suportate de catre Organizator. Pentru evitarea oricarui dubiu, premiile vor putea fi expediate doar la adrese din Romania. In momentul receptiei premiilor, castigatorul trebuie sa prezinte un act de identitate valabil (cartea de identitate sau pasaport) si sa semneze procesul verbal de predare–primire a premiului si declaratia de autor. Neprezentarea actului de identitate ori refuzul semnarii procesului verbal de predare-primire si a declaratiei de autor conduce la invalidarea acestuia si la pierderea dreptului asupra premiului.

Pentru evitarea oricarui dubiu, premiile de la categoria 3 vor fi expediate catre castigator sub forma de voucher electronic la adresa de e-mail declarata in timpul procesului de validare prin care acesta va putea accesa pe site-ul https://cewe.ro/cewe-fotocarte/mare/a4-portret.html albumul CEWE FOTOCARTE Mare. Premiul va fi trimis electronic (online) la adresa de e-mail indicata de catre potentialul castigator. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru imposibilitatea accesarii premiului de catre castigator ca urmare a unui fapt mai presus de vointa Organizatorului (spre exemplu, dar fara a se limita la: indicarea eronata a adresei de e-mail, gresita inregistrare a voucherului pe site-ul CEWE de catre castigator, s.a).

SECȚIUNEA 8. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

8.1. Pentru a fi validat drept câștigător, participantul la Campanie, trebuie să îndeplinească condițiile descrise în secțiunile 3, 4, 5, 6 si 7 ale Regulamentului Campaniei.

SECȚIUNEA 9. ANUNȚAREA CÂȘTIGĂTORILOR PREMIILOR

Numele câștigătorilor și premiile câștigate în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanța de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare. Publicarea va avea loc pe site-ul oficial al campaniei după validarea câștigătorilor.

SECȚIUNEA 10. LIMITAREA RĂSPUNDERII

10.1. Indeplinirea conditiilor preazute de la Sectiunile 3, 4, 5 si 6 ulterior Perioadei Campaniei menționate în Regulament, nu se ia în considerare în vederea participării la Campanie.

10.2. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru situațiile în care câștigătorii nu pot fi contactați din motive independente de Organizator.

10.3. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului.

10.4. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:(i). Inregistrarile online ce contin informatii gresite;

(ii). Inregistrarile online trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

(iii). Inscrierile online care nu contin toate campurile obligatorii;

(iv). Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra pozelor;

(v). Eventualele dispute legate de numarul de telefon/ adresa de e-mail a Participantului inscris in Campanie;

(vi). Erorile in datele furnizate de catre Participanti, daca este cazul; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea inmanarii premiului sau la imposibilitatea identificarii castigatorului;

(vii). Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;

(viii). Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament;

(ix). Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire, etc), si ca atare Organizatorul nu va putea contacta Participantul la Campanie;

(x). Situatiile in care numarul de telefon furnizat de participant nu poate fi apelat in timpul precizat, conform conditiilor din prezentul Regulament Oficial, din orice motive independente de vointa Organizatorului;

(xi). Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

(xii). Daca sunt identificate persoane care au influentat, fraudat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea de catre organele competente si/sau in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Organizatorul isi rezerva dreptul de a refuza accesul utilizatorilor la o parte sau la toate functiile paginilor web aferente sau asimilate campaniei, cat si de a restrictiona procesarea unei inscrieri in cazul in care exista suspiciuni de frauda din partea utilizatorilor prin actiuni sau inactiuni cu caracter sau potential fraudulos privitoare la utilizarea de beneficii acordate prin intermediul paginii web, utilizarea de informatii/identitati false sau de pe alte conturi decat cele personale ale utilizatorului, modificarea sau accesarea informatiilor de pe pagini web sau sisteme informatice, prin inserarea sau manipularea unor scripturi daunatoare, modificarea codului sursa al paginii precum si orice alte tipuri de actiuni sau inactiuni cu caracter fraudulos sau care implica falsuri informatice, detinere de instrumente in vederea de falsificari de valori, accesarea, interceptarea, perturbarea sau alterarea integritatii informatice sau sistemelor informatice, desfasurarea de operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe ilegale sau daca prejudiciaza corecta desfasurare a actiunii promotionale;

(xiii). Pierderea statutului de potential castigator ca urmare a imposibilitatii contactarii persoanei respective din motive independente de Organizator ori netrimiterii informatiilor necesare validarii;

(xiv). Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

(xv). Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia, de serviciile firmei de curierat, etc;

(xvi). Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigatorul. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

10.5. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbari legate de implementarea Campaniei;

10.6. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile Campaniei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei;

10.7. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE

11.1. Având în vedere că premiile impozabile vor fi acordate direct de catre Organizator, acesta va fi răspunzător pentru calcularea, reținerea și virarea la bugetul de stat a impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din campaniile promoționale, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu acestea se află în sarcina exclusiva a câștigătorului.  

11.2. De la data transferului dreptului de proprietate asupra premiilor, prin semnarea procesului verbal de predare-primire, toate cheltuielile legale aferente acestor bunuri revin proprietarului (câștigătorului).

11.3. Participanților la campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepția cheltuielilor normale de desfășurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea consultării Regulamentului Oficial de Desfășurare al Campaniei, etc.).

SECȚIUNEA 12. ANGAJAMENTE, CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

12.1. Organizatorul, în vederea desfașurării Campaniei, prelucrează datele personale ale participanților la aceasta Campanie în conformitate cu prevederile legale aplicabile. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terți cu excepția împuterniciților și partenerilor contractuali ai Organizatorului în scopul desfăşurării prezentei Campanii și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare.

12.2. Prin înscrierea în Campanie, participanții declară că sunt de acord cu Regulamentul Campaniei  și îşi exprimă în mod expres şi neechivoc consimţământul ca datele lor personale constand in: nume, prenume, domiciliu, numar de telefon, vârsta si semnatura să fie prelucrate în vederea derulării Campaniei, inclusiv prin publicarea numelor câştigătorilor pe site-ul oficial al Campaniei, după validarea acestora.

Organizatorul va dezvalui datele dumneavoastra personale anterior mentionate partenerului contractual, MEDIAPOST HIT MAIL SA, astfel cum este indicat la art. 1.1 de mai sus in vederea efectuarii operatiunilor de contactare, validare castigatori si expediere premii.

De asemenea, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale privitoare la reținerea la sursă a venitului obținut din premii mai mari de 600 lei, Organizatorul va prelucra și codul numeric personal, precum și numărul și seria cărții de identitate a dumneavoastră. Aceste din urma date cu caracter personal vor putea fi dezvaluite de catre Organizator doar autoritatilor publice in situatia in care o norma legala impune acest lucru.

Datele personale colectate de Organizator nu vor fi folosite în scop de informare pentru campanii viitoare ale Organizatorului, pentru a transmite materiale informative despre produsele și serviciile Organizatorului și ale partenerilor săi, prin orice mijloace de comunicare (poșta, e-mail, SMS), în cazul în care persoanele vizate nu și-au dat acordul expres și neechivoc în acest sens. Organizatorul nu condiționează participarea la Campanie sau primirea premiilor de exprimarea acestui acord. Cu toate acestea, in cazul refuzului furnizarii datelor anterior mentionate, Organizatorul se va afla in imposibilitatea atribuirii premiului. În cazul în care participanții nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

12.3. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale tuturor participanților. Participantul la Campanie, în calitate de persoană vizată, are, conform legislatiei aplicabile, următoarele drepturi: (i) dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor, caz în care datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în scop de marketing și informare; (ii) dreptul de acces la date; (iii) dreptul de rectificare a datelor; (iv) dreptul de a solicita ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat); (v) dreptul de restricționare a prelucrării; (vi) dreptul de opoziție; (vii) dreptul de portabilitate a datelor; (viii) dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, inclusiv profilării; (ix) dreptul de a va adresa justiției sau Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Participanții au dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta și au, de asemenea, dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația lor particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. Participanții au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisă adresata Organizatorului, ștergerea sau actualizarea datelor personale în conformitate cu prevederile legale aplicabile.

În vederea exercitării drepturilor, participantul poate contacta responsabilul cu protecţia datelor, la adresa de e-mail: dpo@farmaciiledona.ro la adresa Str. Preciziei, nr. 20, camera 1, etaj 2, sector 6, București.

12.4. Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata existenţei Campaniei Promoţionale „Peisajele României prin obiectivul tău!” şi până la îndeplinirea prevederilor Regulamentului Oficial al Campaniei, respectiv pentru o perioda de 1 an de la data incetarii Campaniei sau până la exprimarea dreptului de opoziție sau retragerea consimțământului acordat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, oricare dintre aceste termene survine primul.

Organizatorul nu condiţionează participarea la Campanie de exprimarea acestui acord. În cazul în care participanţii nu sunt de acord cu prelucrarea acestor date, Organizatorul nu va face alte demersuri ulterioare în acest sens.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor potențiale litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.

În cazul în care câștigătorul unuia dintre premii este o persoană lipsită de capacitate/ de discernământ ori cu capacitate diminuată, aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului prin intermediul tutorelui/ reprezentantului/ ocrotitorului său legal.

De asemenea, reprezentantul/ ocrotitorul legal trebuie să semneze o declarație prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere după acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

SECȚIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Regulamentul Oficial al Campaniei este disponibil gratuit oricărui solicitant, în Farmaciile DONA şi pe www.farmaciiledona.ro.

SECȚIUNEA 15. ÎNCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie încetează la momentul expirării Perioadei Campaniei, dacă nu a intervenit prelungirea sa, ori dacă Organizatorul nu şi-a exercitat dreptul de a înceta în orice moment valabilitatea Campaniei, cu respectarea condiţiei de a face public acest lucru cu 24 de ore înainte de intrarea în vigoare.

Distinct de cauzele de încetare prevăzute anterior, Campania mai poate înceta anterior expirării Perioadei Campaniei şi în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră sau în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa de a continua prezenta Campanie.

SECȚIUNEA 16. FORȚA MAJORĂ

16.1. Pentru scopul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a carui apariție îi pune pe aceșta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament. În categoria acestor evenimente sunt incluse, fără a se limita la acestea: războaie, incendii, inundații, greve și blocaje, cutremure, alte catastrofe de orice fel, precum și orice reglementare care poate interzice sau modifica termenii Regulamentului.

16.2. Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, impiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 C.civ. Organizatorul, dacă invoca forța majoră, este obligat să comunice participanților la Campanie, în Farmaciile DONA şi pe www.farmaciiledona.ro, în termen de 5 zile de la apariția cazului de forță majoră, existentă acestuia.

Societatea DONA Marketing Grup S.R.L.

Reprezentată prin Administrator

Thomas Hofmann

 

ANEXA 1

Regulamentul oficial al campaniei promoționale

“Peisajele Romaniei prin obiectivul tau”

Lista societăților ce dețin farmacii care funcționează sub brand-ul „Farmacia DONA” (francizate) și care participă la Campanie:

 1. SC GEDAFARM SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legislației române, cu sediul (farmacie) în str Libertății, bl K1, parter, ap 4. Municipiul Alexandria, Teleorman înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J 34/331/1991, cod unic de înregistrare 1382456.
 2. SC CRISEN FARM SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legislației române, cu sediul în Municipiul Alexandria, Teleorman str. Alexandru Colfescu, bl K1, parter înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr , J34/523/2009 cod unic de înregistrare 12937927.
 3. SC FARMA 2N SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legislației române, cu sediul în str Libertatii, bl K1, parter, ap 4. Municipiul Alexandria, Teleorman și punct de lucru (farmacie) în Municipiul Alexandria, str Mihaita Filipescu, nr 1, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J34/1439/1993, cod unic de înregistrare 5043215.
 4. SC FARMACIA CARITAS SRL societate cu răspundere limitată, organizată și funcționând conform legislației române, cu sediul în Municipiul Alexandria, Teleorman, str București, Bl 704de, și punct de lucru (farmacie) în Roșiorii De Vede, str Rahovei. bl l2, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J34/703/1993 cod unic de înregistrare 4128925.
 5. SC BABY FARM SRL Iasi societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in mun. Iasi, Str. Nicolina nr. 2, Parter, Bloc C7, Sc. B, jud. Iasi, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J22/2064/1991, cod unic de inregistrare 1969435.
 6. SC FARMALIV SRL societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in SLOBOZIA,IALOMITA Str. LACULUI, Nr. -, bl. G110, sc. B, et. P, ap. 56 inmatriculata la Registrul Comertului sub nr J21/247/1995 cod unic de inregistrare 7375644.
 7. Societatea CARISA GROUP COMPANY SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in Voluntari, Bulevardul Eroilor nr. 13, judetul Ilfov, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/ 5032007, cod unic de inregistrare  17382754.
 8. SC HYGEA SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in mun. Oradea, Str. Republicii nr. 7, jud. Bihor inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J5/1639/1991, cod unic de inregistrare 68634.
 9. SC FARMACIA MINA SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in Sat Trifesti, Comuna Trifesti, nr. FN, Jud. Neamt, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J27/381/1999, cod unic de inregistrare 12474539.
 10. SMC ORGANIC FARM SRL, societate cu raspundere limitata, organizata si functionand conform legislatiei romane, cu sediul in Bucuresti, Calea Plevnei nr. 132B, parter, sector 6, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/13815/2014, cod unic de inregistrare 33846031

Lista Farmaciilor DONA:

 

Nr.

Locatie

Adresa/Oras

1

Aparatorii Patriei

Sos. Berceni, nr. 43, bl. 109, Bucuresti

2

Iasi 2 - Hanciuc 92

Str. Vasile Lupu nr.82 A, Iasi

3

Moinesti

Str. Tudor Vladimirescu, Bl. C2, Sc. CD, parter, Moinesti

4

Suceava 1

Bd. 1 Decembrie 1918 nr.21 Bis, Suceava

5

Vitan

Calea Vitan, nr. 199, Bucuresti

6

Timisoara 5

Calea Sever Bocu, nr. 82, Timisoara

7

Tineretului

Bd. Gheorghe Sincai, nr. 2, Bucuresti

8

Timisoara 3

Bd. Dambovita, nr. 51, Timisoara

9

Timisoara 6

Bd. Simion Barnutiu, nr. 79, bl. 79, Timisoara

10

Obregia

Bd. Alex. Obregia, nr. 31, Bucuresti

11

Braila 3

Cartier Obor, Str. Scolilor, Nr. 96, Bl. AB1, Sc. 4, Ap. 68, Braila

12

Galati 5

Str. Traian Vuia nr.8A, Galati

13

L.Rebreanu

Str. Liviu Rebreanu, nr. 13A, bl. N20, Bucuresti

14

Galati 2

Str. Siderurgistilor nr. 38, Galati

15

Buzau 2

B-dul Unirii Sud, bl. P10, parter, Buzau

16

Barlad

Str. Republicii, Nr. 181, Barlad

17

Iasi 4 - Nicolae Iorga 69

Str. N. Iorga, nr. 40, bl. T3, Iasi

18

Botosani 1

Calea Nationala, nr.105A, Botosani

19

Deta

Str Victoriei nr 8, ap 1/1/2, Deta

20

Bacau 3

Str. Nicolae Balcescu nr. 1, Bacau

21

Galati 7

Str. Brailei, Nr 198, Micro 18 parter, Bl. B4, Sc. 1, Galati

22

Braila 6

Calea Calarasilor NR 58 B Spatiul comercial C1, Braila

23

Botosani 2

Piata Centrala PLATOU A,obiectiv U 18, Botosani,

24

Vaslui 3

Str. Stefan cel Mare, Nr. 104, Sc. 3, Parter, Vaslui

25

Alba Iulia 2

Bd. Revolutiei 1989 nr. 25B, parter, Alba-Iulia

26

Brasov 1

Str. 13 Decembrie, nr. 117, Brasov

27

Pascani 1 136

Bd. Stefan cel Mare si Sfant, nr. 6, bl. A6, Pascani

28

Alexandria 2 (oras)

Str Dunarii 126A, bl F6, Alexandria

29

Resita

Str. I.L. Caragiale, Nr. 5, Resita

30

Gherla 1

Str Dragos Voda, nr. 2, Gherla

31

Focsani 2

B-dul Unirii, Nr. 33, Bl. 33, Focsani

32

Pitesti 5 - Trivale

Str. Libertatii, Compex Piata Trivale, Pitesti

33

Suceava 2

Calea Unirii, statia Orizont, Suceava

34

Timisoara 15

Str. Coriolan Brediceanu, Nr. 6A, Timisoara

35

Camil Ressu 2

Bd. Camil Ressu nr. 4, bl. 5, Bucuresti

36

Bistrita 1

Str. Andrei Muresanu, nr. 5, Bistrita

37

Pitesti 2 - Exercitiului

Str. Execitiu bl. D15, Pitesti

38

Ploiesti 7

Str. Sld.Erou Moldoveanu Marian Nr. Com.Auror, Ploiesti

39

Doamna Ghica

Sos. Colentina nr. 53, Bucuresti

40

Pitesti 3 - Gavana

Bd. 1 Decembrie 1918, Bl M6, parter, Pitesti

41

Timisoara 1

Str. Mures, nr. 1C, Timisoara

42

Iriceanu

Str. Ion Iriceanu, nr. 4A, Bucuresti

43

Brasov 5

Str. Spicului, Nr. 7, Brasov

44

16 Februarie

Str. Almas, nr. 2-8, Piata 16 Februarie, Bucuresti

45

Tg.Mures 2

Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 180, Ap P/I, Tg. Mures

46

Morarilor 2

Bld. Basarabia, Nr. 234-236, Bl.MC 17, sector 2, Bucuresti

47

Rahova

Calea Rahovei nr. 330-334, Bucuresti

48

Izvorul Rece

Str. Izvorul Rece nr. 1, Bucuresti

49

Alexandriei 2 (Bucuresti)

Sos. Alexandriei nr. 8, bl. L3, parter, Bucuresti

50

Hunedoara 3

Str. Bicaz, Nr. 2A, Hunedoara

51

Iasi 6 - Unirii 137

Piata Unirii, nr. 2, scara A, Iasi

52

Craiova 6

Str. Caracal, Nr. 95, Craiova

53

Brasov 4

B-dul Saturn, Nr. 32, Brasov

54

Oltenitei

Sos. Oltenitei, nr. 240, Bucuresti

55

Luica

Sos Giurgiului nr. 131, Bl 1, Bucuresti

56

Chibrit

Bd. Ion Mihalache nr. 168D, Bucuresti

57

Vaslui 1

Str. Stefan Cel Mare 94 A, Galeriile Select, Vaslui

58

Roman 1

Str. Roman Musat, nr.33, Roman

59

Craiova 1

Str. Fratii Golesti nr. 1, Craiova

60

Turnu Magurele 1

Str. Horia, Closca si Crisan, Bl. E1, Et. Parter, Turnu Magurele

61

Vaslui 2

Str. Republicii, Bl. 367, Sc. E, parter, Vaslui

62

Fagaras

Str. Tabacari, Nr. 6, Bl. 4, Fagaras

63

Vaslui 4

Str. Traian, bl.279, sc.A, et.parter, Ap.SP.NR.1, Vaslui

64

Timisoara 12

Str. Maresal Al. Averescu Nr. 53, Timisoara

65

Gedafarm - CF7 - Gedafarm

Str. Libertatii, bl. K1, Alexandria

66

Alexandria 1 (oras)

Str. Bucuresti, nr. 75, bl. 711B, Alexandria

67

Titan

Bd. Nicolae Grigorescu, nr. 20, Bucuresti

68

Miercurea Ciuc 1

Str. Harghita nr. 2, Miercurea Ciuc

69

Sfantu Gheorghe 2

Str. Grof Miko Imre, nr. 4, bl. 1, Sf. Gheorghe

70

Lupeni

Aleea Narciselor, Bl. 8, Lupeni

71

Coposu

Bd. Corneliu Coposu, nr. 3-5, bl. 101, Bucuresti

72

Pitesti 1 - Lotrului

Str. Lotrului nr. 1, Pitesti

73

Brasov 6

Str. Oltet, nr. 16, Brasov

74

Resitei

Str. Resita, nr. 4, Bucuresti

75

Nasaud

Str. Nasaud, nr. 97, Bucuresti

76

Moghioros

Drumul Taberei nr. 44, Bucuresti

77

Suceava 3

Bd. George Enescu, nr. 11A, bl. T9A, Suceava

78

Petrosani 1

Str 1 Decembrie 1918, nr. 137, Petrosani

79

Constanta 7

Str. Brizei, Nr. 22A, Constanta

80

Timisoara 14

Str. Ciprian Porumbescu 7-8, Piata Nicolae Balcescu 2, Ap SAD 1, Timisoara

81

Timisoara 10

Str. 1 Decembrie 1989 Nr. 90, Timisoara

82

1 Decembrie

Bd. 1 Decembrie 1918, nr.25, bl.U6, Bucuresti

83

Iasi 1 - Dacia 62

Bd. Dacia nr. 30, bl. SC7, Iasi

84

Progresului

Sos. Giurgiului, nr. 103-107, Bucuresti

85

Deva 2

Str. Decebal, Bl. 23, Et. parter, Ap. 0, Deva

86

Zalau 2

Str. Cartier Simion Barnutiu Nr. A4, Zalau

87

Margeanului

Str. Margeanului 20, Bucuresti

88

Slatina 2

Str. Crisan Nr. 2, Slatina

89

Mioveni 1

Bd. Dacia, bl. D1, sc. 5, Mioveni

90

Husi

Bulevardul 1Mai, bl20, sc C, Husi

91

Iasi 11 291

Bd. Dacia, Nr. 2, Iasi

92

Eroii Revolutiei

Sos. Oltenitei, nr 12, bl. D2, parter, Bucuresti

93

Iasi 14  - Pacurari 341

Sos Pacurari nr 1, bl 540, Iasi

94

Timisoara 11

Str. Baba Dochia Nr. 20, Timisoara

95

Iasi 12 350

B-dul. Copou, Nr. 48, Tronson 4, Parter, Iasi

96

R.Valcea 1

Calea lui Traian nr. 125, Ramnicu-Valcea

97

Bucurestii Noi

Bd. Bucurestii Noi 62, lot 2, Bucuresti

98

Tg.Mures 3

Str. Nicolae Grigorescu 25/A, Tg. Mures

99

Oradea 1

Str. Republicii, nr. 28 A, Oradea

100

Focsani 4

Str. Piata Moldovei, nr 1, Focsani

101

Giurgiu 1 - Comertului

Piata Comertului, Bl 32, Sc A, Parter, Giurgiu

102

Baia Mare 4

Str Granicerilor 103/16, Baia Mare

103

Tulcea 2

Str. Isaccei, Nr. 81, Bl. U2, Parter, Tulcea

104

Galati 4

Str. Brailei, Nr. 242, Galati

105

Giurgiu 2

Str. Gheorghe Doja, nr. 42, Giurgiu

106

Basarabiei

Bd. Basarabia, nr. 57, Bucuresti

107

Tg.Secuiesc 1

Str. Curtea 22, nr. 1, Tg. Secuiesc

108

Sighisoara

Str. Hermann Oberth, Nr. 33, Sighisoara

109

Slobozia 1

Bdl. Unirii, bl. U40, sc.A, et. Parter, Slobozia

110

Miercurea Ciuc 2

Str. Kossuth Lajos, nr. 12, Miercurea Ciuc

111

Caracal 1

Str. Plevnei Nr. 35, Caracal

112

Pajura

Complex Comercial Piata Pajura, nr. 7, Bucuresti

113

Galati 1

Str. Brailei, Cartier Tiglina II, Nr. 2, parter, Galati

114

Targu Frumos

Cuza Voda, bl43A, Targu Frumos

115

Timisoara 8

Piata Victoriei, nr. 5, Timisoara

116

Magheru

Bd. Magheru nr. 32-36, Bucuresti

117

Roman 2

Str. Tineretului, bl 15, sc E, parter, Roman

118

Brancoveanu

Bd. C-tin Brancoveanu, nr. 116, bl. M2 / III, Bucuresti

119

R.Valcea 2

Calea lui Traian, nr 158A, complex Nord, Ramnicu-Valcea

120

Iasi 5 - Mircea cel Batran 326

Str. Mircea cel Batran bl. A1, Iasi

121

Piatra Neamt 3

Str Baltagului, nr.5, Piatra-Neamt

122

Timisoara 13

Calea Martirilor, nr.62, Timisoara

123

Alba Iulia 1

Bd. Revolutiei 1989, nr 47 B, Alba-Iulia

124

Iasi 9 - Ion Creanga 118

Str. Ion Creanga nr.18, Iasi

125

Sfantu Gheorghe 1

Str. Ciucului nr. 1, Sf. Gheorghe

126

Sibiu 2

Bd. Mihai Viteazu, bl 30, ap I/IV, parter, Sibiu

127

Hygea - FH1- Persea

Constantin Brancusi nr1, parter, Oradea

128

Deva 3

Str Mihai Eminescu, bl 1, ap 1, Deva

129

Oradea 2

Bd. Corneliu Coposu, nr. 31, bl. AN11, Oradea

130

Timisoara 2

Bd. Regele Carol 30, Timisoara

131

Obor

Sos. Colentina nr. 1, bl. 34, Bucuresti

132

Piatra Neamt 1

Bd. Traian bl. S1, Piatra - Neamt

133

Caritas - CF5 - Caritas

Str. Rahovei, bl. L2, Rosiori de Vede

134

Norilor

Str. C. R. Motru, nr.12, bl.27-27B, sc.B, Bucuresti

135

Trapezului

Str. Prevederii Nr. 13A, Bl. M1c, Ap. 0, Bucuresti

136

Iasi 8 - Alexandru Cel Bun 114

Bd. Al. cel Bun, nr. 7-9, bl. D1, Iasi

137

Pitesti 6

Str. Craiovei, Pitesti

138

Hunedoara 2

Bd. Dacia, bl B1, parter, Hunedoara

139

Piatra Neamt 2

Aleea Ulmilor 17A, Piatra - Neamt

140

Timisoara 7

Piata Badea Cartan Nr. 7, Timisoara

141

Uverturii

Bd. Uverturii, nr.87, bl. O14, Bucuresti

142

Satu Mare 2

Str. Calea Traian Nr. 2, Satu Mare

143

Botosani 3

Str. Cuza Voda, Nr. 14; Parter; in cadrul Tati 1, Botosani

144

Giurgiu 3

Bd. Mihai Viteazu, Nr. 208, Giurgiu

145

Pantelimon

Sos. Pantelimon, nr. 354, bl. 2, Bucuresti

146

Iasi 13 240

Str. Pantelimon Halipa, Bl. E4A, Iasi

147

Timisoara 4

Str. Ghe. Lazar, nr. 42, Timisoara

148

Pascani 2 390

Str Cuza Voda nr 9, bl D6, parter, spatiul comercial 6, Pascani

149

Vergului

Sos Vergului nr 65, parter, Bucuresti

150

Craiova 4

Brazda lui Novac, nr. 64, bl.C4, sc.B, parter, Craiova

151

Deva 1

Bd. 22 Decembrie, Deva

152

Iasi 15 264

Șos. Nicolina, Nr. 7, Bl. 930, Iasi

153

Roman 4

Str. Roman Musat, bl 33, Roman

154

Basarabiei 2

Bd. Basarabia Nr. 118Bl. L13Sc. CAp. 0, Bucuresti

155

Bacau 2

Str. Marasesti nr. 171, Bacau

156

Iasi 3 - Pacurari 68

Sos. Pacurari, nr. 37, bl. 543B, Iasi

157

Marasesti

Str Republicii nr 4 ,parter,bl 1, Marasesti

158

Campina

Bd. Carol I, Nr. 66, Bl. 17C, parter, Campina

159

Odorheiul Secuiesc 1

Str. 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Odorheiul Secuiesc

160

Bacau 5

Str. Republicii, Nr. 11, Sc. B, Bacau

161

Satu Mare 1

Piata Eroii Revolutiei Nr. 4, Satu Mare

162

Th.Pallady

Bd. Theodor Pallady, nr. 27, bl. G3 bis, Bucuresti

163

Bragadiru

Sos. Alexandriei 233, Bragadiru

164

Veteranilor

Bd. Iuliu Maniu nr. 78-80, Bucuresti

165

Braila 4

Calea Galati, Nr. 80, Braila

166

Pitesti 9

Piata Vasile Milea, Nr. 5, unitatea 201, Pitesti

167

Turda 1

Calea Victoriei 100, bl 102, parter, Turda

168

Constanta 8

Str Titus Budac nr 4, lot 1, C1, parter, Constanta

169

Suceava 5

Str. Curtea Domneasca, Nr. 4, Suceava

170

Medgidia

STR ION CREANGA, NR. 18C, Medgidia

171

Sebastian

Calea Ferentari nr. 2, Bucuresti

172

Piata Gemeni

Str. Vasile Lascar, Nr. 105, Parter, Bucuresti

173

Satu Mare 3

Str. Gheorghe Lazar, Nr. 5, Satu Mare

174

Fetesti 2

Strada Calarasi, Fetesti

175

Braila 5

Calea Galati, Nr. 331, bl. 5, Braila

176

Hunedoara 4

Str. George Enescu, Nr. 6, Hunedoara

177

Buzau 1

Str. Unirii - Centru, bl. B1, sc. C, Buzau

178

Dej 2

Str. Unirii, nr. 1, Dej

179

Focsani 3

Str Cuza Voda nr 1, Focsani

180

Fetesti 1

Str. Calarasi, nr.561 A, Fetesti

181

Baia Mare 2

Str Iza 1/A, Baia Mare

182

R.Valcea 6

Bd. Nicolae Balcescu ( Poarta Spital nr 2 ), Ramnicu-Valcea

183

Ploiesti 2

Piata Victoriei, Nr. 4, Bl. CC Vest, Ploiesti

184

Baia Mare 5

Vasile Alecsandri, Nr. 91, Baia Mare

185

Hunedoara 1

Str. George Enescu Nr. 9, Hunedoara

186

Miercurea Ciuc 3

Str. Nicolae Balcescu, Nr 11, Miercurea Ciuc

187

Dej 1

Str. Regina Maria, nr. 21, Dej

188

Zalau 3

Zalau, Bloc G88, nr 89/I/A, Judetul Salaj

189

Voluntari

Bd. Voluntari Nr. 72, Voluntari

190

Iasi 7 - Podu Ros 97

Sos. Nationala, nr. 198, bl. B, Iasi

191

Arad 2

Str. Revolutiei, nr. 70, Arad

192

Buzau 4

Str. Unirii, Bl. E3, Parter, Buzau

193

Constanta 3

Bd. Aurel Vlaicu, nr. 95, bl. AV1, Constanta

194

Roman 3 Centru

Str. Roman Musat, bl 21, Roman

195

Sighisoara 2

Str Morii nr. 14-18, Sighisoara

196

Zimnicea 1

Strada Mihai Viteazu, bl.17B, sc.F, Zimnicea

197

Bacau 1

Bd. Marasesti, 90 bis, Bacau

198

R.Valcea 5

Str. Gen Magheru Nr. 11, Ramnicu-Valcea

199

Baia Mare 1

Bd. Bucuresti, nr. 8, Baia Mare

200

Constanta 4

Bd. Tomis, Piata Tomis III, Constanta

201

Dristor

Str. Dristor, nr. 81-88, bl. 13, Bucuresti

202

Campia Turzii

Str. Laminoristilor, Nr. 19, Campia Turzii

203

Urziceni 1

Str. Aurora Bl 50 Dalia Parter, Urziceni

204

Lugoj 1

Str. Al Mocioni, Nr. 4, Lugoj

205

Timisoara 9

Str. Burebista nr. 8-14, ap 1/A, Timisoara

206

Gheorgheni 1

Piata Libertatii nr. 15, Gheorgheni

207

Cluj 2

Piata Mihai Viteazu nr 17, Cluj-Napoca

208

Pitesti 4 - Prundu

Bd. Petrochimistilor, bl. B8, sc. D, Pitesti

209

Teiul Doamnei

Bd. Teiul Doamnei Nr. 12, Bl. 9, Ap. 0, Bucuresti

210

Slatina 1

B-dul A. I. Cuza, nr. 19B, Slatina

211

Mioveni 2

Bd. Dacia, bl. P1, Mioveni

212

Orizont

Drumul Taberei nr. 18, Bucuresti

213

Galati 6

Str. Siderurgistilor nr.24, BL.SD6C, Galati

214

Sibiu 3

Str Prometeu Nr. 2, Sibiu

215

R.Valcea 3

Str. Tineretului, Bl. A12, Ramnicu Valcea

216

Hatmanu Arbore

Str Hatmanul Arbore 15-19, Bucuresti

217

Oradea 4

Strada Transilvaniei nr. 11, bl. AN7, Oradea

218

Panduri

Sos. Panduri nr. 20, Bucuresti

219

Ploiesti 6

Str. Vasile Mile, Nr. 4, Parter, Ploiesti

220

Ploiesti 5

Sos. Nordului Nr. 1, Ploiesti

221

Iasi 10 200

Bd. Nicolae Iorga, nr.59, bl.E5, sc B, ap.2, parter, Iasi

222

Turnu Magurele 2

Bulevardul Independentei, Bl D15, Turnu Magurele

223

Siret

Strada Alexandru cel Bun,nr.1,ap.2, Siret

224

Timisoara 17

Bd. Liviu Rebreanu nr 150, bl 15, Timisoara

225

Galati 3

Str Nicolae Balcescu nr 1, Galati

226

Minis

Str. Baraj Cucuteni,nr.1, Bucuresti

227

Giurgiului

Sos. Giurgiului, nr. 123, Bucuresti

228

Brasov 2

Str Nicopole 65, parter, ap 10, Brasov

229

Ploiesti 1

Bd. Republicii, nr. 185, bl. 9 D2, Ploiesti

230

Farma2N - CF6 - Farma 2N

Str. Mihaita Filipescu nr. 1, Alexandria

231

Cluj 6

Str Ion Mester nr 5, sc 3, parter, ap 78, Cluj-Napoca

232

Cluj 1

Str. Padin nr. 20-22, Cluj-Napoca

233

Piatra Neamt 4

Str. Independentei, Nr. 4, Piatra - Neamt

234

Tg.Mures 4

Bd. 22 Decembrie 1989, nr.15, Complex Unic, Tg. Mures

235

Domenii

Bd. Ion Mihalache, nr. 197, Bucuresti

236

Delfinului

Sos Pantelimon, 245,bl. 51, Bucuresti

237

Navodari 1

Str. Midiei, Nr.2, Navodari

238

Suceava 4

Strada Mihai Viteazu.Nr. 56,Bl. L,Sc. D,Ap. 2-3, Suceava

239

Baby Farm - BF3 - C. Cartii

Blvd Stefan Cel Mare si Sfant, nr 67, Iasi

240

Tecuci

Str. 13 Septembrie nr. 1B , Piata Centrala, Tecuci

241

Pitesti 7

Str. Negru Voda - Complex Comercial, Pitesti

242

Sibiu 4

Str. Semaforului, Nr. 14, Sibiu

243

Ludus

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 15, Ludus

244

Vulcan 1

str.Preparatiei, nr.1A, Vulcan

245

Campulung Muscel

Str. Republicii, Nr. 43, Parter, Ap. 2, Campulung

246

Craiova 3

Str. Tabaci, Nr. 2, Craiova

247

Arad 3

Str. Crisan, Nr.1, Sc. A, parter, Arad

248

Oradea 3

Bd. Dimitrie Cantemir, nr. 4, bl. A2, Oradea

249

Crisen Farm - CF4 - Aviatiei

Str. Nicolae Caranfil, Sector 1, Bucuresti

250

Focsani 1

Bd. Unirii nr.59, Parter, Focsani

251

Calarasi 2

Prelungirea Bucuresti, Piata big, spatiul 13, Calarasi

252

Craiova 2

Bd. Nicolae Titulescu, nr.18, Craiova

253

Cluj 7

Str. Louis Pasteur nr 79, ap 51, Cluj-Napoca

254

Cluj 5

Str. Piata Cipariu Nr. 3, parter, Ap. 3, Cluj-Napoca

255

Doamna Ghica 2

Str. Doamna Ghica nr 6, bl 3, parter, ap SP. COM, Bucuresti

256

Targu Jiu 2

Str Unirii Bl 2, Tg. Jiu

257

Ploiesti 4

Str. G. Cosbuc, nr. 13, constructia G1, parter, Ploiesti

258

Braila 1

Str. Dorobanti, Nr. 311, Ap. Spatiu Comercial 1, Braila

259

Alexandria 3 (oras)

Str. Mihaita Filipescu Nr. 26, Alexandria

260

Chitila

Sos. Banatului Nr.147A, Chitila

261

Farmaliv FL1

Str. Matei Basarab 44A, zona Elegant, langa bl 32, parter, Slobozia

262

Cluj 3

Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 133, ap. 119, Cluj-Napoca

263

Brasov 3

Str. 15 Noiembrie nr. 43, Brasov

264

Hala Traian

Calea Calarasilor nr 116-122, Bucuresti

265

Constanta 2

Str. Eliberarii, Nr.10, Bl.1, Constanta

266

Giurgiu 4

Bd Bucuresti, bloc 61/2D, ap 2, Giurgiu

267

Sibiu 1

Piata Aurel Vlaicu bl. V4, Sibiu

268

Baia Sprie 1

Strada Gutinului, nr. 1, ap. 1, Baia Sprie

269

Targoviste 1

Bd. Unirii, bl. 67, sc. C, Targoviste

270

Constanta 9

Str.Cismelei,nr. 8 , bl B 6, Constanta

271

Petrosani 2

Str. Nicolae Balcescu, Bl. 5, Ap. U3, Petrosani

272

Carisa Grup CG1 Company

Bd Eroilor nr 13, Voluntari

273

Crisen Farm - CF1 - Cotroceni

Sf Elefterie, sector 5, Bucuresti

274

Cisnadie 1

PIATA REVOLUTIEI NR 3, Cisnadie

275

R.Valcea 4

Bd. Nicolae Balcescu Nr.1, Ramnicu-Valcea

276

Rovinari

Aleea Pietii, nr.11, Rovinari

277

Fagaras 2

Str. Mihai Eminescu, Nr. 16, Fagaras

278

Arad 1

Piata Spitalului, bl. 1A, ap. 29, Arad

279

Dragasani

Bd Gib Mihaescu 10, bl 90, parter, Dragasani

280

Pitesti 10

Str Grivitei, Nr. 11, Pitesti

281

Satu Mare 7

Str.1 decembrie 1918 nr.5, Satu Mare

282

Tulcea 3

Str. Isaccei Nr. 57,Bl. 126, Tulcea

283

Calarasi

Str. Eroilor, Nr. 7, Calarasi

284

Crisen Farm - CF3 - 11 Iunie

Sos. Pipera, sector 1, Bucuresti

285

Turnu Severin

Str. Veterani, Nr 5, Bl. IM1A, parter, Drobeta-Turnu Severin

286

Orastie

Str. Pricazului, Bl. 37A, Sc. C, Orastie

287

Targoviste 3

Bd. Independentei nr 16, Targoviste

288

Vatra Dornei 1

Str. Mihai Eminescu, Nr. 26, Parter, Vatra Dornei

289

Crisen Farm - CF2 - Floreasca

Calea Floreasca nr. 111-113, Sector 1, Bucuresti

290

Zalau 1

Bd. Mihai Viteazul, bloc Perla, scara B, ap. 68/b, Zalau

291

Satu Mare 5

Str.Uzinei bl UU11, Satu Mare

292

Suceava 6

Aleea Saturn, Cartier George Enescu, Suceava

293

Baby Farm - BF1 - Alexandru

Bulevardul Alexandru cel Bun, nr. 40, Iasi

294

Targu Jiu

Str. 9 Mai, Bl. 7, Parter, Tg Jiu

295

Negresti Oas

Str. Victoriei, bloc 35, parter, Negresti-Oas

296

Constanta 1

Bd. Tomis nr.137, Constanta

297

Baby Farm - BF6 - Tatarasi Policlinica

Str. Vasile Lupu 70-74, Iasi

298

Satu Mare 4

Str.Corvinilor nr 29, Satu Mare

299

Petrila

Str. T. Vladimirescu, bl 36D, parter, Hunedoara

300

Pitesti 8

Str. Maternitatii, Nr. 2, Ap. 1, SI 2, Bl. 4 Sc. A, Pitesti

301

Turnu Severin 2

Str. Numa Pompiliu, Nr. 10, Drobeta-Turnu Severin

302

Satu Mare 6

Str. Satu Mare nr.3, Livada

303

Huedin

Strada Horea 30-32, ap 1/B-1/C, Cluj-Napoca

304

SMC Organic - OF1 - Farm

Calea Plevnei, Nr. 132B, Parter, sector 1, Bucuresti

305

Fundeni

Sos Fundeni 145, Bucuresti

306

Salajan

Str. Patulului nr 2A, Bl 27, parter, Bucuresti

307

Popesti Leordeni

Sos. Oltenitei, nr. 18A, Bucuresti

308

Avrig 1

Strada Closca, nr. 25B, Avrig

309

Baby Farm - BF4 - Centru

Blvd Stefan Cel Mare si Sfant, nr 10, bl B1, Iasi

310

Braila 2

Calea Calarasilor, Nr. 125, Braila

311

Vulcan 3

Bulevardul Mihai Viteazu, nr 12A, Vulcan

312

Baby Farm - BF2 - P.Ros

Str. Nicolina nr. 2, bl. C7, Iasi

313

Farmpil - FH13 - Viva

Octavian Iosif nr 7, Oradea

314

Baia Sprie 2

Str. Sasar,Nr. 2, Bl. 2, Et. Parter, Baia Sprie

315

Cluj 4-366

Str. Republicii nr. 29, Cluj-Napoca

316

M&F Professional - FMF1 - Pharmacy SRL

Orizontului 2, San Petru, jud Brasov

317

Vaslui 5

Str.Stefan cel Mare, nr. 114, Sc.B , parter, Ap.SP.COM. NR.1/3, Vaslui

 

Reprezentant legal al Organizatorului,

 

Thomas Hofmann

 

 


[1] O societate română pe acțiuni, înregistrată la Registrul Comerțului București sub numărul J40/5308/1992, cod unic de înregistrare  RO3596251, cu sediul social în Calea Șerban Vodă, nr. 282, bloc 3B, parter, ap. 36, sector 4, București, România, având adresa de corespondență în București, strada Preciziei nr. 20, Corp A, etaj 2, sector 6, înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în baza notificării nr. 3244

Te așteptăm!
 • Farmacia Dona
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description