PRELUCRAREA DATELOR

 

 1. TIPUL DE DATE PRELUCRATE, SCOPUL si DURATA PRELUCRARII
  1. In vederea derularii Concursului, Organizatorul va prelucra, in baza consimtamantului participantilor la Concurs, urmatoarele date cu caracter personal (denumite in cele ce urmeaza „Datele”):
 1. Imagine (e.g. portretul din Operele fotografice/Video) – in scopul publicarii acesteia pe pagina de Facebook și în revista Organizatorului și/sau oricărei entități afiliate Organizatorului, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea dreptului de opozitie;
 2. Nume, prenume – in scopul obtinerii acordului persoanei vizate in vederea publicarii Operei fotografice/ video conform pct. (i) de mai sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea dreptului de opozitie;
 3. Vârstă – in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la Concurs, conform art. 3.1. de mai sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea dreptului de opozitie;
 4. Domiciliu – in scopul verificarii indeplinirii conditiilor de participare la Concurs, conform art. 3.1. de mai sus, pe intreaga durata a Concursului, precum si ulterior finalizarii Concursului, pana la exprimarea dreptului de opozitie;
  1. Datele pot fi transferate in scopul stocarii catre server-ul administrat de furnizorul de servicii IT al Organizatorului, cu conditia ca masurile tehnice, organizationale si personale sa fie mentinute la acelasi nivel cu cele ale Organizatorului.
  2. De asemenea, Organizatorul colecteaza si stocheaza toata corespondenta transmisa in atentia acestuia, precum notificari, intrebari si solicitari.
  3. In afara de scopurile susmentionate, Organizatorul va folosi Datele si pentru:
 1. furnizarea informatiilor solicitate si pentru a raspunde corespondentei primite;
 2. a contacta persoanele care participa la Concurs, atunci cand este necesar;
 3. indeplinirea obligatiilor legale si responsabilitatilor sociale ale Organizatorului, conform legilor romane si internationale;
 4. solutionarea litigiilor, etc.
  1. In vederea participarii la Concurs, prin semnarea prezentului Regulament, persoanele care participa la Concurs, isi dau in mod expres consimtamantul cu privire la prelucrarea Datelor, astfel cum sunt descrise la Capitolul 8.

 

 1. ACCESAREA DATELOR

Datele vor fi accesate de catre salariatii Organizatorului numai in scopurile susmentionate la art. 10.2.1 Aceste persoane sunt obligate sa pastreze confidentialitatea Datelor, fiind instruite cu privire la protectia datelor cu caracter personal.

Se vor lua toate masurile de securitate necesare pentru protectia Datelor impotriva accesului neautorizat la Date sau modificarii, dezvaluirii sau distrugerii neautorizate de Date. Toate informatiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate.

 

 1. OBLIGATIILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS

In calitate de participant la Concurs, aveti urmatoarele obligatii:

 1. sa furnizati Date adevarate, exacte si complete despre dumneavoastra. In cazul in care Datele nu sunt adevarate, exacte si complete, aveti obligatia de a ne notifica in cel mai scurt timp in vederea remedierii acestei situatii;
 2. sa mentineti si sa innoiti Datele pentru a fi adevarate, exacte si complete, atunci cand situatia o cere.

 

 1. OBLIGATIILE ORGANIZATORULUI
  1. Organizatorul, detinand numar de Operator de date cu caracter personal 38007 / 2017 se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (denumita in continuare „Legea nr. 677/2001”). Ca atare, Organizatorul se angajeaza sa prelucreze Datele susmentionate, conform prezentului Regulament si legislatiei in vigoare.
  2. Organizatorul se obliga sa garanteze tuturor participantilor la Concurs drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001.
  3. La cererea participantilor, adresata in scris catre PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L., la adresa din Com. Blejoi, nr.915A, DN 1B, KM 6, Jud. Prahova, Organizatorul se obliga:

a)         sa confirme solicitantului daca prelucreaza sau nu date personale, in mod gratuit, pentru o solicitare pe an;

b)        sa rectifice, actualizeze, blocheze, stearga sau transforme in date anonime, in mod gratuit, Datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001;

c)         sa inceteze in mod gratuit prelucrarea Datelor solicitantului.

 1. Organizatorul se obliga ca Datele sa nu fie transferate catre terti cu exceptia furnizorului de servicii IT al Organizatorului, conform art. 10.1.2, precum si cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

 1. DREPTURILE PERSOANELOR CARE PARTICIPA LA CONCURS
  1. In conformitate cu Legea nr. 677/2001, fiecare participant are urmatoarele drepturi:
 1. dreptul la informare (art. 12);
 2. dreptul de acces la date cu caracter personal (art. 13);
 3. dreptul de interventie asupra datelor du caracter personal (art. 14), incluzand, dar fara limitare la
 1. dreptul la stergerea Datelor, trimitand o astfel de cerere la adresa: Ploiesti Shopping City, Com. Blejoi, nr.915A, DN 1B, KM 6.
 2. retragerea, in orice moment, a consimtamantului cu privire la prelucrarea Datelor
 3. rectificarea Datelor inexacte / incomplete;
 1. dreptul de opozitie (art. 15);
 2. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17);
 3. dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).
 1. La data incheierii tuturor operatiunilor de prelucrare in legatura cu prezentul Concurs, respectiv la expirarea duratei mentionate la art. 10.1. de mai sus, Organizatorul inceteaza orice prelucrare a Datelor, daca persoana care a participat la Concurs nu si-a dat in mod expres si neechivoc consimtamtul pentru primirea de oferte, mesaje publicitare si de marketing, etc., prin bifarea casutei:

 

Sunt de acord in mod expres si neechivoc ca Datele sa intre in baza de date si sa fie prelucrate de catre Organizator (inregistrat la ANSPDCP sub notificarea nr. 38119 / 2017)

Am luat la cunostinta drepturile pe care le am cf. Legii nr. 677/2001, mentionate la art. 8.5.1. de mai sus. Am luat la cunostinta ca imi pot exercita aceste drepturi in mod gratuit, printr-o cerere semnata, datata si expediata la adresa: Ploiesti Shopping City S.R.L.,  Com. Blejoi, nr.915A, DN 1B, KM 6.

Sunt de acord [ ]

Nu sunt de acord [ ]

ca Datele sa fie prelucrate in alte scopuri decat cele mentionate la art. 8.1. de mai sus, respectiv in scop de marketing pana la exprimarea dreptului de opozitie si sa primesc informatii, la adresa de domiciliu / reședinta despre oferte, mesaje publicitare si de marketing, produse gratuite sau despre produsele si serviciile oferire de Organizator sau de partenerii sai.

 1. In cazul in care participantul si-a exprimat acordul expres pentru stocarea si prelucrarea ulterioara a datelor cu caracter personal de catre Organizator (sau Imputernicitul acestuia), aceste operatiuni vor putea fi efectuate de Organizator pana la data retragerii acordului, respectiv pana la solicitarea scrisa prin email la adresa: office@ploiestishoppingcity.ro, telefonic la numarul: 0751/077 835. (numar cu tarif normal), sau printr-o cererea scrisa adresata Organizatorului la adresa din Ploiesti Shopping City de stergere a Datelor, caz in care Organizatorul va proceda neintarziat la stergerea acestora.

 

CAPITOLUL 11. INCETAREA CAMPANIEI

11.1. Prezenta campanie inceteaza la data enuntata in titlu, la ora 24:00, dar poate inceta si in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, caz fortuit, conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Centrului Comercial, din motive independente de vointa sa, de a continua prezentei campanii.

11.2. Campania poate inceta inainte de termen prin decizia Organizatorului, cu anuntarea in prealabil, a publicului.

CAPITOLUL 12. DISPOZITII FINALE

12.1. Prin participarea la aceast Concurs, participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L. își rezerva dreptul sa modifice prezentul Regulament ori de cate ori este necesar, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, prin anexe la prezentul Regulament.

12.2.  Prezentul regulament este disponibil, pentru a fi consultat, oricarui client al centrului comercial, in gratuit, pe www.ploiestishoppingcity.ro   si la Biroul Informational din incinta centrului comercial, la parter.

 

PLOIESTI SHOPPING SHOPPING CITY S.R.L.

 

IRINA ROSIORU

Director Centru Comercial

Te așteptăm!
 • gg
 • g
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description