REGULAMENTUL CAMPANIE Mandru de Ploiesti

20 Aprilie-30 mai 2018

 

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea Campaniei initiate de Organizator si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata de Organizator), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorul campaniei MANDRU DE PLOIESTI(denumita in cele ce urmează „Concursul”) este Ploiesti Shopping City SRL, persoana juridica de drept roman, înmatriculata la Registrul Comerțului sub nr. J40/19095/2008, cod unic de înregistrare 24725278, cu sediul social in Bucuresti,  Str. Barbu Vacarescu, nr. 301-311, etaj 3, birou 28, Sector 2, inregistrata la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 38007 / 2017 (denumita in cele ce urmeaza “Organizatorul”), reprezentata de Irina Rosioru in calitate de Director Centru Comercial.

Concursul se va derula conform prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul.

Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in orice moment si in mod gratuit, oricarei persoane interesate, prin accesarea website-ului ploiestishoppingcity.ro precum si in formatul tiparit la sediul Organizatorului, la Info Point-ul centrului comercial Ploiesti Shopping City (denumit in continuare „Ploiesti Shopping City”), care se gaseste la etajul 0 din centrul comercial, precum si la locul de desfasurare a Concursului, disponibil pe intreaga perioada de desfasurare a Concursului.

 

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE AL CONCURSULUI

2.1.     Concursul este organizat de Centrului Comercial „Ploiesti Shopping City”, situat in DN1B, km 6, Ploiesti impreuna cu CEWE.

2.2.     Campania se desfasoara in perioada 20 aprilie 2018 pana la 30 mai 2018.

 

 CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE SI MEMBRII JURIULUI

3.1. Pot participa la Concurs toate persoanele fizice cu cetatenie romana indiferent ca au domiciliul in Romania sau nu, vizitator al centrului comercial, cu de peste 18 ani, cu excepția angajaților unităților comerciale din Ploiesti Shopping City, angajaților organizatorului, angajatilor colaboratorilor (cu care exista relatii contractuale) si rudele de gradul I sau afinii 2  (sot/sotie) tuturor celor mentionati anterior, precum si persoanele antrenate in organizarea si realizarea concursului, membrii juriului si rudele de gradul I ale acestora.

3.2. Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

3.6. Participarea la concurs si implicit dreptul de a concura pentru castigarea premiului mare oferit in cadrul campaniei este confirmata prin completarea integrala si semnarea de catre participant a formularului de inscriere la concurs, pus la dispozitie in zilele desfășurării campaniei.

3.7. Câştigătorii sunt selectaţi de câtre un juriu, angajaţii independenţi Ploiesti Shopping City si est compus din: Mihaela Rus-Director Teatru Toma Caragiu Ploiesti, Iuliana Ionescu-Director Kiss FM Prahova, Catalin Munteanu-fotograf, Bogdan Stoica-fotograf, Andrei Geonea-reprezentant CEWE.

3.8. Predarea premiilor poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, in baza acordului lor expres liber exprimat in scris, persoana lor (imaginea), numele, prenumele, localitatea in care domiciliaza si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite in pentru a face publica premierea si asocia cu „Ploiesti Shopping City”, însă doar in legatura cu prezenta campanie  si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesiunea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara niciun fel de plata suplimentara. Castigatorii premiilor vor semna o declaratie scrisa in acest sens, nefiind restrictionati in exprimarea acestui accept ori a refuzului in niciun fel, neexistand nicio conditionare in validarea premiului sau intrarii in posesia acestuia.

 

CAPITOLUL 4. DREPTUL DE UTILIZARE AL IMAGINII

4.1    In deplina cunostinta de cauza:

Vizitatorii ariei de eveniment, prin stationarea in spatiul special amenajat de catre Organizator, acorda, în mod expres, Organizatorului, cu titlu gratuit, in mod exclusiv, irevocabil, permanent si definitiv, dreptul de a fi fotografiati si filmati impreuna cu organizatorii si participantii la concurs si de a utiliza Operele foto/video astfel create care vor conține imaginea acestora.

In acest sens, Organizatorul va avea dreptul sa utilizeze Operele foto/video continand imaginea lor si a minorilor care ii insotesc (ce vor fi realizate/surprinse si fixate de personalul Ploiesti Shopping City si/sau subcontractat de Ploiesti Shopping City in acest sens, pe orice tip de suport / mediu de stocare) respectiv dreptul de a autoriza, de a interzice sau de a proceda la:

 1. reproducerea Operei foto/video (realizarea, integrală sau partială, a uneia ori a mai multor copii ale Operei foto/video, direct sau indirect, temporar ori permanent, prin orice mijloc si sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei înregistrări a Operei foto/video, precum si stocarea permanentă ori temporară a acesteia cu mijloace electronice);
 2. distribuirea repetata si continua a Operei foto/video cu titlu gratuit, a originalului, reproducerilor sau a copiilor Operei foto/video, precum si oferirea publică a acestora);
 3. comunicarea publică, direct sau indirect, a Operei foto/video, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea Operei foto/video la dispozitia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc si în orice moment ales, în mod individual, de către public (comunicarea Operei foto/video, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis publicului, inclusiv orice altă modalitate publică de prezentare directă a Operei foto/video, expunerea publică a Operei foto/video, proiectia publică a Operei foto, prezentarea într-un loc public, prin intermediul înregistrărilor. De asemenea, se va considera ca fiind publică orice comunicare a Operei foto/video, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin punerea la dispozitia publicului, inclusiv prin internet sau alte retele de calculatoare, astfel încât oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment ales în mod individual);
 4. adaptarea, transformarea (inclusiv alaturarea Operei foto unei alteia, editarea, completarea, modificarea) tiparirea si publicarea Operei foto/video.

 

 

CAPITOLUL 5. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 1. Scopul competiţiei este prezentarea fotografiilor realizate de fotografi hobby şi amatori, pe tema concursului Mandru de Ploiesti.
 2. Fotografiile se pot inscrie accesand linkul http://concurs.cewe-fotocarte.ro/mandru-de-ploiesti
 3. Câştigătorii sunt selectaţi de câtre juriul mentionat in capitol 3, pct 3.7. Fotografiile câştigătoare sunt prezentate în cadrul website-ului CEWE.ro si www. Ploiestishoppingcity.ro  Câştigătorii vor fi anunţaţi în cadrul unui e-mail. Acordarea premiilor este stabilită de câtre juriu în mod independent.
 4.  Participantul are posibilitatea de a încărca max. 5 bucăţi de fotografii digitale realizate personal şi garantează faptul că fotografiile nu deţin de drepturi de autori sau drepturi de utilizator unui al treilea terţ. Tema imaginilor nu pot încălca drepturile ţării de origine, a Uniunii Europene sau drepturile persoanelor referitoare la personalitate, a cărora apar în fotografii. Fotografiile şi descrierile adăugate pot fi modificate oricănd, în cadrul setările profilului personal. Fotografiile trebuie să aibă o rezoluţie de min. 1240 x 788 px, de o dimensiune de max. 10 MB. Formate acceptate: png, jpeg şi tiff.
 5. Odată cu participarea la concurs, participantul acordă firmei Ploiesti Shopping City un drept de folosire pe termen nelimitat, dar nu şi irevocabil sau exclusiv. Firma Ploiesti Shopping City are dreptul de a folosi fotografiile încărcate- în unele cazuri în formă editată - pentru activităţi PR, cu posibilitatea de a publica, a multiplica, a ilustra şi a difuza în scop de publicitate proprie. Transferarea drepturilor se realizează exclusiv în corelaţie cu activităţile PR legate de concursul foto „Mandru de Ploiesti” la care participantul contribuie prin încărcarea fotografiilor şi conţine următoarele activităţi:

a. prezentarea în expoziţii,

b. publicarea pe internet ş în reţele sociale,

c. preluarea în alte publicaţii, inclusiv publicări de către terţi în comunicate de presă,

 1. Pentru o utilizare comercială care depăşeşte cadrul descris, este necesar acordul explicit al participantului.
 2. Odată cu participarea, participantul confirmă că este autorul fotografiilor încărcate şi că dispune, astfel, de dreptul nelimitat de folosire a fotografiilor. De asemenea, participantul confirmă că fotografiile încărcate de el nu sunt afectate de alte drepturi din partea unor terţe persoane; în special, că toate persoanele care pot fi recunoscute în fotografii sunt de acord cu modalităţile de folosire menţionate mai sus şi că drepturile de proprietate intelectuală a terţelor persoane nu sunt încălcate prin aceste modalităţi de folosire. Participantul la concursul Mandru de Ploiesti este încă din acest moment neafectat de sarcini nicio sarcină juridică din partea unor terţe persoane.
 3.  Participantul este de acord ca numele său să fie menţionat ca autor.
 4.  Retragerea fotografiilor din concurs de către participant este posibilă în orice moment prin ştergerea fotografiilor respective prin intermediul contului personal de utilizator. Nu pot fi şterse fotografiile nominalizate, fotografiile expuse în pagina „Câştigători”.
 5. Încărcarea de către o persoană a unei sau mai multor poze în modul stabilit mai sus se consideră drept acceptare de către această persoană a condiţiilor Concursului expuse în acest Regulament.

CAPITOLUL 6. PREMIILE CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTORA

6.1. Castigatorii vor fi anuntati in data de 20 iunie 2018.

6.2 Premii sunt in numar de 10.021 dupa cum urmeaza:

 • Castigatorul locului 1 va primi o camera Canon DSLR 1300 D, OB -18-55IS in valoare de  1999 lei, tva inclus
 • Castigatorii locurilor 2-5 vor primi cate o Cewe fotocarte in valoare de 599 lei
 • Castigatorii locurilor 6 -24 vor primi cate o Cewe fotocarte in valoare de 140 lei
 • Toti participanti la concurs vor primi 10 fotografii printate pe loc la punctul de printare CEWE instalat in zona Biroului de Informatii in cadrul Centrului Comercial Ploiesti Shopping City

CAPITOLUL 7 - TAXE SI IMPOZITE AFERENTE

7.1          Castigatorul se obliga sa suporte impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile obtinute de catre acesta in conformitate cu prevederile art. 81 alin (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea 571 din 22/2003 cu modificarile ulterioare, iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. Impozitul va fi calculat la valoarea neta a premiilor enumerate la art. 6 din prezentul Regulament.

7.2          Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

7.3          Prin simpla participare la Concurs, castigatorii declara ca sunt de acord cu mecanismul de impozitare aplicat de Organizator.

 

CAPITOLUL 8 - LITIGII

8.1.     Eventualele litigii apărute intre Organizator si participanții la Concurs se vor soluționa pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate in instanțele judecătorești romane competente de la sediul S.C. PLOIESTI SHOPPING CITY S.R.L.

 

CAPITOLUL 9 - RESPONSABILITATE

9.1          Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicare, a  PLOIESTISHOPPING CITY  sau funcționarea corecta a Concursului.

9.2         Organizatorii sunt responsabili pentru comunicarea conditiilor de desfasurare si respectarea prevederilor regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorilor.

Te așteptăm!
 • gg
 • g
global.drag_and_drop.header
global.drag_and_drop.description